– Fantastiske møter, og takk for at dere inviterte meg til Hamar, sier medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Silje Hjemdal.

Hamar Fremskrittspartis Lene Andersen og Marit Ophus inviterte med seg Hjemdal til Hamar krisesenter og Barnas stasjon for å vise fram arbeidet som gjøres i Hamar rundt mennesker i en vanskelig situasjon.

– Jeg er imponert over arbeidet som gjøres her, og hvordan disse to institusjonene klarer å dra med seg lokalsamfunnet i arbeidet. Jeg gleder meg også over at man nå skal spre Barnas stasjon til Bergen, hvor jeg kommer fra. Disse flotte menneskene står på for å gi familiene en enklere hverdag, derfor har det vært en stor inspirasjon å komme hit til Hamar, sier Hjemdal og legger til:

– Man må tilrettelegge for trygghet i familiene, felles aktiviteter, at barna får gode oppvekstvilkår og at fedrene i sterkere grad kommer på banen.

– Hva blir fanesakene lokalt for dere i Fremskrittspartiet?

– Familie og helse blir viktig. Også å forebygge mobbing, sier Ophus.

Jostein Kristiansen fra Hedmark FpU var også med på runden:

– Vi skal ha søkelys på barn- og ungdoms helse. Og på skole. Hva har barn og unge å gå til etter at de er ferdige på skolen?