«Minner fra Vang» kommer ut årlig, og samler historier fra Vangs historie.

– Årets bok har mange interessante artikler og henter stoff fra store deler av bygda. I første artikkel fortelles om Flagstadelva og vannet til Hamar og Vang. Norges første folkehøyskole Sagatun, som lå i daværende Vang, kan vi også lese om. Fra idrettsfronten er boka innom hoppsport som lek i Vang og historien til Hjellum AIL. Kampen om Solvang og Smedby vel har også fått en fyldig artikkel, forteller Elisabeth D. Guldbrandsen.

Ellers kan man lese om vangsjenta som ble fotograf Ingeberg i Oslo, opprulling av Milorg i Vang, glimt fra et langt yrkesliv samt minne om det første møte med historielaget.

– Vang for 100 år siden er med også i år, og kvegskatten i 1667 og lover for Vangs oxeholdsforening tar oss lenger bakover i tid, sier Guldbrandsen.

– Lunden skole har jubileum og pryder forsiden samt omtale inni boka. Referat fra den årlige sykkelturen er med før boka avsluttes med et stemningsfullt dikt.

Boka skal presenteres skikkelig under en kulturkveld på Høyvang 4. november. Og den vil være ei salg hos Gravdahl, Spar Vang Vik, Prix Ridabu, Kiwi Ridabu, Spar Sanderud og Kiwi Brein.