23. - 30. april arrangeres regionens første miljøuke. Dette er ment å bli en årlig temauke i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner med fokus på miljø og bærekraft.

Miljøuka i Hamarregionen er samarbeid mellom kommunene i regionen, avfallsselskapet Sirkula IKS, ombrukskonseptet Resirkula og Hamar Naturskole. Miljøuka har over 50 arrangementer for både voksne, barn, ungdom og familier. Miljøuka ønsker gjennom sitt varierte og mangfoldige program å inspirere regionens innbyggere til å ta mer miljøvennlige valg gjennom økt kunnskap. I miljøuka kan man blant annet lære hvordan reparere klær, sykler og elektronikk slik at de holder lenger, bli bedre kjent med vekstene som omgir oss, hvilke planter som er bra for biene og hvor man kan kjøpe kortreist og lokalprodusert mat.

– Vi ønsker å tilby arrangementer med bredde hvor alle potensielt kan finne noe av interesse og som angår dem, sier prosjektleder Karen Tømte.

– Trengs mer bevisstgjøring

For unge og unge voksne vil trolig klesbyttedagen i regi av Natur og Ungdom lørdag 30. april være et attraktivt initiativ. Vilde Hauger Gjems og Sivert Refsdal fra organisasjonen synes miljøuka er et viktig og tidsriktig tiltak, og håper lokalbefolkningen ser nytteverdien i en klesbyttedag.

– Vi tror at et slik tiltak kan trekke til seg mange unge, for dette er noe som er blitt viktig for mange. Og det er bra, for vi trenger enda mer bevisstgjøring når det gjelder miljøproblemene som klesindustrien påfører kloden. Det koster mye å produsere klær og bransjen står for rundt ti prosent av verdens samlede CO₂-utslipp. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen. Derfor ønsker vi å bidra til at klær får et lengre liv, og vi håper dette kan skape ringer i vannet og bidra til et større klimaengasjement. Dette med miljøbevissthet har liksom blitt noe negativt, men vi ønsker å vise at det ikke er det. På klesbyttedagen kan man finne skatter som kanskje bare ville blitt kastet ellers, forteller Hauger Gjems og Refsdal.

Vil skape tradisjon

Hovedtemaene i årets miljøuke er bærekraftig mat og matproduksjon, og reparasjon og redesign. Målet er å bidra til inspirasjon og økt kunnskap om sirkulær økonomi ved hjelp av kurs, foredrag, bruktmarked, åpne arrangementer, infostands og andre aktiviteter. Foreløpig kan innbyggerne være med på alt fra sykurs med ombruk av klær som tema, kurs i hjemmekompostering, dyrking av egne grønnsaker og sykkelfiks. Alle femte- og sjetteklassinger blir dessuten invitert til miljødag på Stortorget i regi av Naturskolen. Det hele avsluttes med olabilløp ned Kirkebakken, selvfølgelig med biler laget av gjenbruksmaterialer.

– Vårt overordnende mål med denne temauken er å løfte frem bærekraftig tankegang, handlinger, næringsvirksomhet og satsing, sier Tømte.


Miljøuka gir også mulighet til lokale næringsaktører som satser innen miljø og ombruk muligheten til å vise seg frem under denne uken.

– Ambisjonen er at Miljøuka blir et årlig arrangement og en satsning i regionen som følger med i tiden, er relevant og fortsetter å inspirere til gode miljøvalg slik at vi fortsetter å ha en relevant plass på norgeskartet. Sirkula har bidratt til å sette oss på kartet, og der får vi masse besøk fra hele landet.

For komplett oversikt over hva som skjer og når det skjer er det bare å gå inn på miljøukas hjemmeside.