Dermed bør det ligge til rette for en konsertopplevelse av de sjeldne.

Det er 21 år siden Terje Isungset begynte å eksperimentere med lyden av is, og ismusikk (ice music) er nå blitt et kjent begrep i verdenssammenheng. Åtte CD-plater er gitt ut og turnèer spilt i Russland, USA, Canada, Japan, Kina, Australia, Grønland, India og de fleste europeiske land. På Norsk TV kan du se ham i påsken i NRK- programmet «Lyden av is».

Han er også hjernen bak Ice music festival Norway.

Instrumentene som benyttes i konserten er laget av helt naturlig is. Den er ferskvare, og ble brukt under Ice music festival på Finse i februar. Det er iskunstneren og verdensmester Bill Covitz fra USA som i samarbeid med Isungset har laget instrumentene .

Terje Isungset spiller på isofoner, is-perkusjon, is-horn , is-trommer og is-ringler. Han har funnet opp instrumentene og hele konseptet selv. Dette er musikk på naturens egne premisser. Det er isen og vinteren som avgjør hvordan lyden, klangene og tonene blir. For å få god lyd på is-instrumentene må isen være både klar, gjennomsiktig og uten luftbobler. Noe is vil smelte under konserten, men instrumentene tas inn og ut av scenen underveis for å hindre smelting.

Siden oppstart har klima, jordens kretsløp og naturen vært en essensiell del av Terje Isungsets ismusikkprosjekt. Han ser på musikken som en del av noe større, og ønsker å formidle kunnskap om natur og klima gjennom kunst. Heller enn å rope ut budskapet med store bokstaver vil han la publikum «oppdage» budskapet selv. Hva kan naturen si oss gjennom sin egen lyd?