Da Lions fylte 100 år besluttet klubbene i Hamar, Storhamar og Vang om å gå sammen om en stor folkegave.

– Vi tenkte, hva er en fornuftig folkegave som vil berøre alle i kommunen? Vi falt ned på at direkte eller indirekte så vil store deler av befolkningen bli berørt av føflekkreft. Og med nytt utstyr vil sykehuset kunne gi en bedre behandling til denne pasientgruppen, sier Lions' Kåre Rise.

I 2007 ble det derfor et aktivt innsamlingsår, med kalendersalg og nyskapingen, et balløp i Kirkebakken.

– Trenger utstyr

Nylig kunne Lions-klubbene troppe opp på sykehuset med en sjekk på 282.000 kroner.

– Vi trenger mye utstyr, og verden utvikler seg raskere enn før. Det som var moderne for fem år siden er allerede gammeldags i dag. Selv om vi får store overføringer fra myndighetene, så er det fortsatt mye vi mangler. Derfor er vi så takknemlige for denne folkegaven. Tusen, tusen takk, sier divisjonsdirektør Øyvind Graadal.

Pengene skal brukes til et apparat som best kan beskrives som en geigerteller som oppdager spredning av kreft, en såkalt neoprobe. Det samme apparatet brukes også i brystkreftbehandling.

– Ved hjelp av apparatet kan vi lokalisere hvor kreftcellene havner i lymfeknutene. Deretter kan vi ta ut lymfeknuten og sende den til videre undersøkelser og igangsette riktig behandling, forteller overlege innen plastisk kirurgi, Neda Nicodemus.

Hun er spesialist på føflekkreft.

Det hele forgår slik: Et radioaktivt stoff sprøytes inn i pasienten dagen før operasjonen. Neoproben er en geigerteller som sporer det radioaktive stoffet. Legene får viktig informasjon om kreften har spredd seg til den første lymfeknuten etter området hvor føflekkreften opprinnelig ble påvist, sier Nicodemus.

– Føflekkreft er dødelig, men klarer vi å oppdage den tidlig, er sjansen for å overleve god, sier seksjonsoverlege Pernilla Olsson.

Effektivt

Etter folkegaven kan sykehuset ha to neoprober i sving. Det gir en mer effektiv behandlingshverdag.

I Hamar kommer det inn to pasienter med føflekkreft ukentlig. Det tallet er ventet å stige markant. Sykehuset vil trolig få ansvaret for all behandling av føflekkreft i Innlandet.

Nicodemus opplyser at Norge er det landet i verden med nest høyest føflekkreftforekomst, etter Australia.

– Hvorfor ligger vi så høyt oppe?

– Det har noe hudtypen til nordmenn å gjøre; med solvaner og at vi ikke er så vant med å utsettes for mye sol. Når solen endelig kommer er vi mer dermed utsatte for å få solskadet hud.

– Også er det påvist en genfeil hos nordmenn som gjør at vi dessverre får en mer aggressiv hudkreft enn man ser ellers i verden.