Norge har over 700.000 helsefagarbeidere, og hvert år utdannes 25.000 nye. Men nå begynner kravene å komme om at helsefagarbeidernes kompetanse skal heves gjennom videreutdanning. Grete Bolsveen og Pinky Struperud tok tak.

Nyttig lærdom

– Ikke dropp ut. Det ligger store muligheter i å ta en videreutdanning, råder de to tidligere studentene.

De jobbet begge innen hjemmesykepleien i Stange kommune som helsefagarbeidere, men det ble omorganisering og man skulle begynne med tverrfaglig hverdagsrehabilitering. Duoen valgte å bli studenter ved Fagskolen Innlandet i Hamar.

Og for to år siden var de ferdige ved skolen.

– Det var tøft å gå inn i en studenttilværelse. Det var mange år siden jeg hadde sittet på skolebenken og jeg visste ikke helt hva vi gikk til da begynte på utdannelsen. Men jeg ble mer og mer glad for at jeg satset, og jeg visste at jeg kom til å få bruk for det vi lærte på skolen i den nye arbeidshverdagen, forteller Bolstad.

Nylig møtte de to opp i klasserommet til en klasse som fortsatt er i utdanningsløpet hos Fagskolen Innlandet for å fortelle om sine erfaringer.

– Vi skal fortelle litt om hvordan vi jobber og hvordan vi fikk benyttet utdannelsen våres, sa Bolsveen før de gikk inn i et klasserom fylt av interesserte studenter.

Krever mer

I helsevesenet er det mange som havner i deltidsstillinger, mot sin vilje:

– Det er mye lettere å få seg en fast hundreprosentjobb om man har videreutdanning. I stadig flere av helsefagarbeider-stillingene som lyses ut kreves det nå videreutdanning. Utviklingen går dessverre i retning av at det blir vanskelig å få seg en fast fulltidsjobb som ren helsefagarbeider, forteller faglærer Hanne Killerud.

Hun mener årsaken ligger i den såkalte samhandlingsreformen:

– arbeidsoppgavene blir stadig mer komplekse i og med at man flytter mye av det som tidligere gikk under spesialisthelsetjenesten til kommunene. Og vi ser samtidig en utvikling der det blir stadig vekk flere eldre og yngre brukere av hjemmebaserte tjenester som krever at det er solid kompetanse hos helsefagarbeideren.

Fagskolen Innlandet holder til i lokaler på Storhamar videregående skole.

Avdelingsleder for senter for voksnes læring på Storhamar videregående skole, Tove Spikkerud, skisserer et utdanningsløp:

– Man søker seg inn på helsefag, går to år og tar et fagbrev. Deretter søker man seg inn på Fagskolen, som er en yrkesfaglig høyere utdanning. Utdannelsen tas på deltid over to år, forteller Spikkerud.

Det fine er at vi har et tilpasset opplæringsløp for den enkelte som kan variere i tid fra nesten et halv år til to år, uavhengig av tidligere praksis, skole og så videre.