Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, tar på seg VR-brillene. Plutselig er befinner hun seg i en undersjøisk verden. Det byttes til et spill der hun ved hjelp av å bevege hodet klarer å manøvrere seg innover i et storslått landskap.

– Kjempekult! sier Andersgaard, som fikk æren av å åpne VR-laben i Avdeling for alderspsykiatri på SI Sanderud onsdag.

Pionérer

Tidligere har Sykehuset Innlandet blitt landskjente for å ta i bruk VR-teknologi til trening av pleiepersonell innenfor psykisk helsevern og ambulansepersonell. Nå blir de blant de første i verden til å ta i bruk teknologien i behandling av depresjon.

Resultatene og erfaringene skal det forskes på.

– Det er en annen måte å tenke på enn man tidligere har tenkt rundt behandling, men både pasienter og personale har tatt veldig godt imot dette, forteller overlege Ståle Fredriksen.

Enhetsleder Elin Lillehovde og overlege Fredriksen fikk i høst se en videosnutt av en pasient med demens som fikk oppleve VR.

– Fra å være ganske agitert begynte personen å synge engasjert. Derfra dukket ideen opp om å prøve VR på eldre med alvorlig depresjon, forteller Fredriksen.

På rekordtid har man fått stablet prosjektet på beina, med små midler. En VR-brille og en mobiltelefon er kjøpt inn, og noen billige spill til rundt hundrelappen. Og man har innredet en VR-lab med stoler og en skjerm.

Pasientene som nå skal få prøve behandlingen, er eldre som ikke har energi til å være med på aktiviteter og som har trukket seg vekk på grunn av depresjon og som har problemer med å være med på den vanlige behandlingen.

– Kanskje kan dette være det som flytter fokuset vekk fra det indre kaoset hos disse pasientene? undrer Lillehovde.

– Eldre folk får nå prøve spill som i utgangspunktet er programmert for unge. De skal løse oppgaver og komme seg til neste nivå, mens personalet følger med på det som foregår, sier Fredriksen.

Samler seg

– Hvordan er dette behandling?

– VR bringer virkeligheten tett på deg. Man får lukket pasientene inne og får de til å samle seg, og man får et veldig fokus på det som skal utføres.

Psykisk sykdom og depresjon kjennetegnes ved at man har fått et sammenbrudd i det å lage en mening i hjernen. Man klarer ikke å bygge opp et engasjement.

– Målsettingen er å hjelpe pasientene til å skape orden og gjøre ting som er meningsfylt. Hele essensen av spill er å lage maksimalt med mening med minimalt med innsats. Derfor kan barna mine sitte å spille i 12 timer, fordi spillet drar deg videre hele tiden. Når du jobber med dypt deprimerte, så er det nettopp det engasjementet du vil ha.

Spillene bruker enkle knep: Spillene belønner alltid innsats. Framgang premieres.

– Det er vanskelig å få til i vanlig klinisk arbeid. Og den andre tingen er at spillene gir deg veldig rask tilbakemelding når du gjør noe galt eller riktig. Det vi prøver på er å lokke hjernen til maksimal stimulering med minimal innsats, sier Fredriksen.

Andersgaard har troen:

– Mange av dem som legges inn på denne avdelingen har aldri spilt. Også introduseres de til en ny verden. Kjemperadikalt og moro.