Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvik kommune kjøper Nedre Stokke til framtidig sykehus

Artikkelen er over 4 år gammel

Gjøvik kommune posisjonerer seg nå for å få storsykehus ved Mjøsbrua. Med 24 mot 20 stemmer vedtok kommunestyret å by på praktgården Stokke Nedre. Fredag kom tilslaget.

(Østlendingen)

– Gjøvik kommune ønsker med kjøpet av Nedre Stokke å posisjonere seg for et mulig framtidig storsykehus ved Mjøsbrua. Nedre Stokke er en god sykehustomt med attraktiv beliggenhet nær Mjøsbrua, heter det i en pressemelding fra rådmann Magnus Mathisen. 

– Gjennom kjøpet av Nedre Stokke har kommunen sikret seg en attraktiv tomt på Gjøviksida dersom det blir besluttet å bygge storsykehus ved Mjøsbrua. Kommunen betaler 15 mill. kroner for Nedre Stokke, samt ca 1 mill. kroner for maskiner og utstyr, står det i pressemeldinga.

Ordfører Bjørn Iddberg sier til OA at dette er et strategisk kjøp som ble vedtatt med 24 mot 20 stemmer i en sak unntatt offentligheten i kommunestyret sist torsdag. Tilslaget kom på fredag.

Skjermet avgjørelse

– Stokke Nedre ble selvfølgelig et interessant objekt for oss da gården kom for salg, sier ordføreren.

Han mener tomta ligger fint til, og nært, med tanke på ny Mjøsbru og framtidig utbygging av jernbanen.

– Stokke Nedre vil også kunne være et forhandlingskort dersom det senere skulle bli snakk om makeskifte.

 

I påvente av avklaring om framtidig sykehusstruktur (Sykehuset Innlandet tar en viktig avgjørelse 20. oktober), ser Iddberg for seg at det

– Kan jordvern være en hindring?

– Det er få store etablering som trumfer jordvern. Med et hovedsykehus med så mange arbeidsplasser må være et av dem, sier Bjørn Iddberg.

Dette er vurderingene Gjøvik kommune har gjort av Stokke Nedre som sykehustomt:

Eiendommen ligger ca. 4 km sør for ny Mjøsbru.

Det er ca. 150 dekar svakt hellende jordbruksarealer på nedsiden av riksveg 4 og ca. 50 dekar på oversiden. 170 dekar har vært kravet om arealstørrelse ved etablering av et storsykehus.

Arealene er ikke flomutsatt, men ligger vakkert til ned mot Mjøsa.

Ny riksveg 4 som man forventer vil være på plass før sykehuset er ferdig, kommer minst en kilometer høyere opp enn i dag.

Eksisterende riksveg 4 blir da en lokalveg (tilkomstveg) med lite trafikk. Den kan om nødvendig legges om, eller bygges i kulvert under sykehuset.

Skyttelbuss

Avstanden til jernbanestasjon på Moelv blir kortere enn ved tomt på Biri, som ligger ca 5 km nord for ny Mjøsbru. Skyttelbuss med hyppige avganger vil enkelt kunne besørge nødvendig transport.

Et framtidig jernbanespor mellom Gjøvik og Moelv vil kunne ha en stasjon på et storsykehus på Nedre Stokke. Det er mindre sannsynlig at et jernbanespor vil ta omveien om Biri med stopp på et storsykehus der.

Avstanden til Gjøvik by og NTNU blir nesten halvert sammenlignet med Biri. Med ny riksveg 4 med motorveistandard vil kjøretiden fra Gjøvik være ca 6-7 minutter.

Tidligere Biri Bruk-tomta ligger en kilometer nord for Nedre Stokke. Der er i underkant av 100 dekar avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Det er et godt egnet område for virksomheter som ønsker å etablere seg nær et storsykehus.

Med kraftig redusert trafikk på nåværende riksveg 4 og et storsykehus i området, vil det bli et løft for stedsutviklingen i nedre del av Redalen.

Gården vil også kunne være aktuell som makeskifteobjekt, og kommunen vil kunne selge gården igjen dersom den ikke skulle bli aktuell som sykehustomt. I tida fram til tomt til storsykehus blir avklart vil kommunen trolig sette bort drifta av gården.

Redalen

Gården Stokke Nedre ligger nederst i Redalen med strandlinje til Mjøsa. De siste årene har den vært et populært sted for selskaper og gårdsturisme. Den har et totalareal på ca. 1612 dekar, hvorav ca. 191 dekar dyrka mark og ca. 1375 dekar produktiv skog. På tunet ligger blant annet to våningshus, hvorav det ene er tilrettelagt for selskaper, arrangementer og overnatting, et totalrenovert stabbur som også har rom for overnatting, samt en stor driftsbygning.

Et steinkast fra tunet har gården en ca. 800 meter lang strandlinje som innbyr til friluftsaktiviteter og rekreasjon, og tre hytter nede ved Mjøskanten egnet for kortidsutleie.

Les også

Ordførere enig om at sjukehus må ligge i en by: – Håper dette blir eneste sjukehussamlinga ved Mjøsbrua

 

Kommentarer til denne saken