Gå til sidens hovedinnhold

Helseinn flytter inn i PARK

Helseinn er det nyeste tilskuddet i PARK gründer -og næringshus.

Helseinn har over flere år samarbeidet med Hamarregionen Utvikling og innovasjonsmiljøene i PARK gründer- og næringshus, og de er glade for at de nå kan etablere kontor der

– Helseinn er en ideell forening som brenner for samarbeid på tvers av sektorer, og vi ønsker å utvikle fremtidens helsetjenester sammen med akademia, bedrifter, kommuner, sykehus og frivillige organisasjoner. I PARK vil vi komme tettere på et av Innlandets viktigste innovasjonsøkosystemer, og gjennom godt samarbeid vil vi kunne invitere enda flere innovasjonsagenter med oss i dette arbeidet, sier daglig leder i Helseinn, Ingrid Olstad Busterud.

Direktør i Hamarregionen Utvikling, Eli Bryhni, er glad for å få Helseinn i hus.

- Vi tror at samarbeid på tvers av bransjer er helt essensielt for å skape bedre tjenester og produkter. Gjennom å koble klynger og miljøer kan vi redusere kostnader, men også skape bedrifter med internasjonal konkurransekraft. Sammen kan vi skape morgendagens arbeidsplasser, og vi er glade for et mer formalisert samarbeid med Helseinn. Å bidra til gode løsninger i helsesektoren er viktig for våre eierkommuner, men også for etablerte bedrifter og gründere. Å koble teknologi med flinke folk er viktig for å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsesektoren på en best mulig måte. Å skape gode møteplasser vet vi er viktig, slik at folk kan møtes på tvers av fag og miljøer, sier Bryhni.