Østlendingen skrev i forrige uke at Helse Sør-Øst har vedtatt at Sykehuset Innlandet skal rykke bakover i køen for å få investeringsmidler.

Dette fordi befolkningsveksten i Oslo og Akershus sykehusområder er så stor at det krever større investeringer i dette området.

Vedtaket i Helse Sør-Øst innebærer ikke stopp i planleggingen av ny sykehusstruktur, ifølge sykehusdirektør Morten Lang-Ree, men Einar Busterud på sin side mener at dette sender sykehussaken tilbake til år 2000.

Han får langt på veg støtte av Divisjonsdirektør for Hamar-Elverum, Øyvind Graadal.

– Etter vedtaket i Helse Sør-Øst er det mer usikkerhet rundt fellesprosjektet. Jeg synes det er bekymringsfullt for Innlandet at man nå kommer så langt bak i køen, sier Graadal til Hamar Dagblad.

Graadal ser tre alternativer

Divisjonsdirektøren er klar på at det på bakgrunn av dette ikke er unaturlig at man nå må tenke andre løsninger enn et nytt hovedsykehus.

– Det kan bare skrotes, sier Busterud.

Det eneste formelle vedtaket som har vært rundt sykehusstrukturen i Innlandet er at det skulle bygges et erstatningssykehus for Hamar på Sanderud.

– Hadde man holdt på det så skulle spaden vært satt i jorda i år eller neste år, skisserer Busterud.

Graadal på sin side ser tre alternativer om det nå skulle gå mot et endelig skrinleggelse av nytt hovedsykehus.

– Alternativene er å bygge erstatningssykehus et sted i Hamar, bygge ut på Elverum eller beholde dagens struktur.

– Først må Sykehuset Innlandet komme fram til sin framtidige struktur, så får vi se på lokasjoner, fortsetter han.

Lang-Ree: – Vi vil lykkes

Morten Lang-Ree sier at man nå vil fortsette utredningen for ny sykehusstruktur i Innlandet.

– I Innlandet bruker vi ikke mange penger på utredninger i forhold til andre helseforetak. Vi har ansvaret for å drive et godt sykehustilbud i dag. Samtidig må vi følge med i utviklingen. Vi har også ansvaret for legge til rette for god pasientbehandling for de neste generasjoner. Det skal vi lykkes med, enten det blir ett, to eller tre sykehus i Mjøsregionen, sier Morten Lang-Ree.