Følgende tiltak innføres i Hamar kommune fra og med torsdag 29. oktober med varighet på 14 dager:


· Rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler

· Fritidsaktiviteter stoppes

· Elite-/toppidrett på seniornivå kan gjennomføre kamper og treninger etter egen grundig risikovurdering.

· Treningssentre stenges for personer under 25 år

· Ankerskogen svømmehall stenges for personer under 25 år

· Arrangement i offentlig regi: max 20 personer

· Arrangementer i privat regi på offentlig sted: max 20 personer

· Samlinger i private hjem kan ha max 5 personer i tillegg til husstandsmedlemmer. Samlet antall bør ikke overstige 10 personer.

· Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

· Serveringssteder har forbudt mot å slippe inn nye gjester etter kl 23

· Alkoholservering stenger kl 24. Dørene stenger 00.30

· Besøksforbud sykehjem og omsorgsboliger, unntatt i særskilte tilfeller

· Anbefales tilbakeholdenhet med å besøke personer i utsatte grupper

· Anbefaler hjemmekontor for 50% av de ansatte der dette lar seg gjennomføre

· Viderefører anbefalingen om bruk av munnbind på kollektivtransport og andre offentlige steder hvor det er vanskelig å overholde en meters avstand