Fylkeskommunen har inngått kontrakt med Skanska om å asfaltere fylkesveger på Hedmarken. Disse skal få nytt dekke:

Fylkesveg 24 mellom Uthus og Stange sentrum i Stange.

Fylkesveg 184 mellom Bergshøgda og Buttekvernjordet i Ringsaker.

Fylkesveg 186 ved Stavsberg i Hamar.

Fylkesveg 213 mellom Bergsmeierivegen og Presterud på Nes i Ringsaker.

Fylkesveg 213 mellom Voll og Strandvik i Ringsaker.

Fylkesveg 222 mellom Skogen og Austad i Stange.

Fylkesveg 222 mellom Stange stasjon og Beggelaget i Stange.

Fylkesveg 227 mellom Kylstad og Bjørge i Ringsaker.

Fylkesveg 229 mellom Mesnali og Storåsen i Ringsaker.

Fylkesveg 1754 mellom Disenvegen og Vangsvegen i Hamar.

Fylkesveg 1758 mellom Bryggeriet og Maxi i Hamar.

Fylkesveg 1780 mellom Bjørgevegen og Byflaten i Ringsaker.

Fylkesveg 1800 mellom riksveg 25 og Svegutua.

Fylkesveg 1808 mellom Ringnes og Jønsrud i Løten.

Fylkesveg 1860 ved krysset med fylkesveg 1858 ved Hverven i Stange.

Fylkesveg 1886 ved Hekne i Stange.