– Museumsområdene våre slynger seg sammen, og fra tidligere vet vi at store arrangementer, som foregår samtidig i begge parkerer, fungerer veldig godt, sier seksjonsleder Magnus Sempler Holte fra Domkirkeodden.

Mette Larsen fra Norsk Jernbanemuseum er enig:

– Istedenfor at vi lager et arrangement på hver vår helg, så slo vi oss i sammen. Dette blir stort!

Temaet for «Kulturminnedagene» i år er «Typisk norsk – ikke bare norsk», med søkelys på hva som definerer den norske kulturarven. Det skal gjenspeiles i programmet når det skal skapes liv i alle stuer og stasjoner, godt hjulpet av lokale historielag, bygdekvinnelag og organisasjoner.

De som søndag tar turen bort til Domkirkeodden og jernbanemuseet vil bli møtt av et tett program med aktiviteter, foredrag, vandringer og demonstrasjoner.

– Vi lager en natursti, der folk kan lære litt om hva vi har på museene. Det blir hesteskyss. Vi skal lage risengrynsgrøt, hvor risen hentes på Killingmo stasjon på Norsk Jernbanemuseum. Man får prøve seg som rallar. Og det blir banearbeid på Tertittsporet. Minitoget «Knertitten» kjører, sier Larsen.

Jernbanens Mannskor holder minikonsert ved Ilseng stasjon.

Det blir ølbrygging. Vafler skal stekes på vedovn og det blir pultostforedrag, med smaksprøving.

Og det blir en rekke guidede turer. Konservator Kristian Reinfjord og tidligere museumsdirektør Andreas Dreyer tar med publikum på arkitektonisk vandring gjennom Domkirkeoddens og Norsk jernbanemuseums bygninger.

– Vi tar en vandring der vi ser på utviklingen av byggeskikken på Hedmarken, fra 1600-tallet og framover, med fokus på bolighuset, sier Reinfjord.

Det blir middelalderomvisning på Domkirkeodden-området og musikalsk omvisning i Hamardomen.

På Domkirkeodden er disse husene åpne: Hedmarkstunet, Hamardomen, Storhamarlåven, Løtenbygningen, Ødegården, Stor-Deglum, Kokebokhuset, Åsgarden, Smedalssmia og Skarderud.

Norsk Jernbanemuseum åpner Ilseng stasjon, Kløften stasjon, Bestum stasjon og Smalåsen stasjon. Restaurantvogna Kari-Sofie er også åpen.

I år er det 25. året Kulturminnedagene arrangeres i Norge. Årets Kulturminnedager inngår som en del av Kulturarvåret 2018 – et europeisk initiativ fra Europarådet og EU.

Forvent derfor flere små og store arrangementer på Domkirkeodden og Norsk Jernbanemuseum.