Trafikken flyter tett forbi ved Midtstranda, men bak litt tett vegetasjon har det mandag og tirsdag foregått noe spennende, uten at lokalbefolkningen har fått det med seg.

Representanter fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har nemlig vært til stede med både jordradar og laser for å gjøre en skikkelig undersøkelse av området som førsteamanuensis Knut Ståle Hauge i årevis har hevdet skjuler et vikingskip. Han mener at skipet finnes inne i haugen.

– Det er et trosspørsmål. Jeg mener det er et skip inne i haugen, men mange er ikke enig med meg, sier Hauge og smiler.

– Men man kunne fint ha seilt inn et vikingskip i vika, og lagt det inn i gravhaugen før man begravde skipet med jord.

En ivrig gruppe mennesker, med Hauge og Hans Erik Stadshaug i spissen, har fått samlet sammen penger fra bank, kommune og fylkeskommune for noen skikkelige undersøkelser. De fikk så mange penger at de kunne gjøre undersøkelsene mer nøye enn de hadde håpet på.

Oppe på gravhaugen står NIKU-sivilingeniøren Nils Aage Hafsal med en laserskanner.

– Med denne kan vi lag en skikkelig god 3D-modell av haugen og området rundt. I etterkant kan arkeologene fjerne vegetasjonen på datamaskinen, heve vannet rundt og studere haugen på nye måter, forteller Hafsal.

Nedenfor haugen driver to andre fra NIKU med jordradar, for å registrere terrenget og undersøke om det kan finnes noe under bakken.

– Spennende. For haugen har ikke vært undersøkt tidligere. Jeg har for øvrig mast om at man må få vekk vegetasjonen, slik at de som kommer forbi ser hva slags monument denne haugen er for Hamar, sier Hauge.

– Og når får vi vite resultatet av disse undersøkelsene?

– Det drøyer ikke lenge før vi får en grovtolkning, men så skal dataene sendes ned til de som virkelig eksperter på detaljtolkning. Og de sitter i Østerrike.

– I løpet av november, kanskje?

Gravplassen på Elvsholmen er et fredet kulturminne. Den er cirka 50 meter i tverrmål og seks meter høy. På nordsiden finner man rester av en gammel vei som førte fram til et fergeleie ved Flagstadelva og over til Disen gård.