Valget på Hamar er ikke tilfeldig. For temaet er «grenseland – grensebygder: Dramatikk og samkvem».

- Forholdet mellom nabostater, ulike folkegrupper, er et stadig aktuelt tema, ikke minst i vår samtid. 2017 inneholder et dystert jubileum for Hamar Hedmark og grensebygdene. I tida 1563 til 1570 pågikk den nordiske sjuårskrigen, i 1564 erobret svenskene Trondheim og Trøndelag ble svensk territorium i 2 år. I 1567 kom det en større offensiv mot byer på Østlandet, bl a Hamar. Middelalderbyen med domkirke og bispegard ble brent, middelalderbyen forsvant, tilbake sto Domkirkeruinene, som nå 450 år seinere blant annet er innlandets fremste kulturminner, sier styremedlem Per Hvamstad hos arrangøren: den norske seksjonen av Nordisk Museumsforbund.

Museumsforbundet ble etablert i 1915 med formål å fremme kontakt mellom nordiske museumsansatte.  I dag er alle de nordiske landene er med, inkl. Island, Færøyene og Grønland. Nordiske konferanser er en viktig begivenhet, og har vært arrangert hvert tredje år helt siden starten.

- Konferansen vil belyse og drøfte så vel de dramatiske som positive sider ved det å være grensebeboer og byr på foredrag og middelalderopplegg på Hedmarksmuseet, fagdag med nordiske innslag og utflukt til Atlungstad brenneri. Konferansen avsluttes med ekskursjon i Stange, videre langs Mjøsa med stopp på Eidsvoll 1814, der grunnlaget for varig fred mellom nabolanda ble lagt, med foredrag og omvising, sier Hvamstad.