Det har Hamar kommune bestemt.

Hamar-ordfører har sendt ut en uttalelse i anledning prisutdelingen:

«Både som statsarkivar og privatperson har Per-Øyvind Sandberg gjort et uvurderlig arbeid for å dokumentere og formidle Hamars og regionens historie, identitet og mangfold. Dette har han gjort med særdeles stor formidlingsglede, evne og en umiskjennelig kjærlighet til byen og området. Per Øyvind Sandberg er en fremragende faghistoriker som evner å formidle kompliserte historiske sammenhenger på en måte alle kan forstå. Dette har bidratt til at han etter som årene har gått, selv har blitt en del av fortellingen han formidler, en del av Hamars historie og identitet.»