(Ringsaker Blad)

For to solide historier i årboka er viet til fortellingene om familier fra Furnes som reiste over og bygde seg opp nye liv der. Utvandringen til Amerika er en viktig del av Furnes-historien slår historielaget fast. Det er historiene til familien Nelson fra Stokseth og Ole Røsbak som ble gift med Inga Mathiasdatter Hovineie også hun fra Furnes som blant annet fortelles.

Ellers er denne utgangen av Minner Fra Furnes som vanlig innholdsrikt på variert historie fra Furnes-bygda. Her er det skolegang, arbeidsliv og hverdagsliv, fest og om sentrale personer fra Furnesbygda. Historier om planene for travbane kombinert med flyplass i 1934 er også en av flere kuriøse historier i den godt over 200 sider innholdsrike boka med nær 30 ulike fortellinger.

Furnes Historielag har trykket totalt 800 bøker og de som ikke har fått tak i bes ta kontakt.