Det skriver Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i en pressemelding.

I januar ble det klart at den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets (HINN) søknad om universitetsstatus mener at HINN ikke oppfyller alle kravene som skal til for å bli universitet.

Oppfyller ikke krav

Høyskolen var sterkt uenige i konklusjonen, og fortalte at de hadde vurdert institusjonen nøye opp mot de tre punktene som komiteen mente at høyskolen har mangler på.

Høyskolen leverte en offentlig uttalelse til innstillingen, der høyskolen argumenterte for at den oppfyller alle universitetskravene. I tillegg kom høyskolen med oppdatert informasjon om utviklingen siden universitetssøknaden ble levert i desember 2018.

Nå har den sakkyndige komiteen klar sin endelige innstilling til NOKUT, og det er at høyskolen i Innlandet ikke oppfyller alle kravene for akkreditering som unviersitet.

NOKUTs styre vil behandle saken på styremøtet torsdag 11. juni. Dersom styret fatter vedtak i samsvar med komiteens innstilling, vil HINN fortsette å være høyskole.

Rektor reagerer

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, er overrasket over NOKUTs innstilling om at HINN ikke møter 3 av de 13 kravene som kvalifiserer til universitetsstatus.

– Dette er svært overraskende og oppleves som brudd på likebehandling. Vi er skuffet over at komiteen ser ut til å ikke legge til grunn samme kriterier som ved de siste to institusjonene som er akkreditert under samme ordning, sier hun i en pressemelding.

Videre i pressemeldingen står det at Høgskolen har vist gjennom alle kvalitetsmålinger at utdanningene på alle nivåer og forskningsproduksjonen holder et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i forhold til sammenlignbare institusjoner. Dette fastslår også komiteen i sin rapport.

– Vi har som mål å bli et moderne universitet som bygger på våre sterke sider. Det handler for eksempel om relevans for arbeidslivet, livslang læring og regionalt samarbeid. Vi har både store profesjonsutdanninger som svarer på velferdsstatens behov og tydelige faglige spisser som gir oss en unik profil både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig bidrar vi med innovativ og tidsriktig forskning og utdanning til grønn omstilling, eksempelvis innen skog-, jordbruksfag og økonomi, sier Skretting.

Pengegave kan gi drahjelp til drømmen om universitet

– Vi har det som kreves for å bli universitet, vi håper å ha ryddet vekk tvilen om det

Økning for Høgskolen i Innlandet, og det er kamp om plassene i Elverum

– Inspirerende med fornøyde studenter på sykepleien i Elverum