Gå til sidens hovedinnhold

Usikker framtid for Blæstad - kan bli fagskole

Artikkelen er over 4 år gammel

Høgskolestyret venter trolig til høsten med å vedta om Høgskolen i Innlandets landbruksutdanninger skal flyttes fra Blæstad ved Hamar til Evenstad i Stor-Elvdal. Et alternativ er å beholde Blæstad som en fagskole.

(Østlendingen)

Problemet på Blæstad er at lokalene der er i svært dårlig stand. For to år siden ba daværende Høgskolen i Hedmark Kunnskapsdepartementet om en engangsbevilgning på 50 millioner kroner for å oppgradere bygningsmasse og utstyr på Blæstad. Høgskolen eier ikke Blæstad, men har en avtale med Hedmark fylkeskommune Blæstad AS om fri leie mot å ivareta det løpende vedlikeholdet av den enorme og nedslitte bygningsmassen. Bevilgningen kom ikke den gangen.

Nå utreder Høgskolen i Innlandet hva som skal skje med Blæstad. Som Østlendingen skrev 16. mars er et av alternativene å flytte landbruksutdanningene til Evenstad, noe som har møtte stor motstand på Hedmarken, men som Stor-Elvdal-ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) mener er en svært god idé.

På styremøtet i Høgskolen i Innlandet tirsdag orienterte konstituert rektor Anna L. Ottosen om framdriften i prosessen. Den endelige rapporten skal leveres 12. juni. Det er usikkert om høgskolestyret kan ta noen avgjørelse før sommeren. Trolig blir Blæstads skjebne avgjort først til høsten.

Ottosen opplyste at det foreligger en foreløpig rapport, der det skisseres to mulige utfall. Det ene alternativet er å beholde landbruksutdanningene på Blæstad som i dag, men det krever tilførsel av midler. Hvis lokalene på Blæstad skal oppgraderes, krever det tilførsel av et tosifret antall millioner kroner. Det andre alternativet er å flytte deler av landbruksutdanningen til Evenstad og fortsette med fagskoleutdanningen på Blæstad. En fagskole tilbyr en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring.

En eventuell flytting av landbruksutdanningene fra Blæstad til Evenstad har ingen påvirkning på bioteknologifagene i Hamar. Ottosen understreket i styremøtet at det er viktig at bioteknologi opprettholder nærhet til næringsklyngen i Hamar.

– Det er ingen i høgskolen som snakker om flytte bioteknologi i det hele tatt, sånn det har vært framstilt i HA de siste dagene, understreket Ottosen.

Kommentarer til denne saken