Hogst langs Stafsbergvegen

HOGST: Fram til midten av september vil det være mange skogsmaskiner i området ved Stavsbergvegen. Foto: Jo E. Brenden

HOGST: Fram til midten av september vil det være mange skogsmaskiner i området ved Stavsbergvegen. Foto: Jo E. Brenden

Denne uken starter man opp med hogst langs Stavsbergvegen.

DEL

Glommen Mjøsen Skog har fått oppdraget med å utføre hogsten for grunneier på Børstad gård. Det skal hogges cirka 50 mål langs Stafsbergvegen. Vegen går mellom skogen og et tett bebygd område.

Tømmeret stables i tømmerlunner ved Vanntårnet og transporteres etter hvert derfra på tømmerbiler.

– For at dette skal foregå på en god måte innføres det stans i uttransporten av tømmer i kjernetiden for når barna går til- og fra skolen, sier skogbruksleder André H. Bråtesveen i Glommen Mjøsen Skog.

Skogen i Klukhagan er et mye brukt turområde. Skogteigen som skal hogges nå er en del av gårdsskogen til Børstad gård, som eies av Signe Louise Berthelsen og Hans Olav Wedvik. For dem er det viktig at skogbruk kan skje parallelt med friluftsliv.

– Til våren planter vi ny skog her, sier Wedvik.


Artikkeltags