Hvert år deles det ut en rekke arkitekturpriser i Norge. De kan bidra til å definere hvilken retning arkitekturen beveger seg i.

– Ideelt sett har en kompetent jury valgt ut det prosjektet som representerer det ypperste på feltet, sier Nina Berre, avdelingsdirektør for arkitektur ved Nasjonalmuseet.

Interessante

Hun berømmer prisvinnerne i 2014 for å eksperimentere fram nye løsninger innen eneboligtradisjonen.

– Arkitektene har skreddersydd unike løsninger basert på de ulike tomteforhold, byggherrens behov, økonomi og ideer om hva en god bolig innebærer.

Berre påpeker at det videreutvikles interessante boligløsninger innen norsk tretradisjon for tiden.

– De prosjektene som trekkes fram her, viser også en svært interessant videreutvikling og fornyelse av andre typer materialer i boligarkitekturen – som tegl og betong og stål, sier hun.

Monumental bolig i Stange

Dét ser man på prisvinnerne fra 2014. Villa Holtet/Larsen i Stange i Hedmark, tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk, vant Betongtavlen.

– Boligen viser at det finnes bestillere som ønsker å teste ut og forholde seg til en mer internasjonal retning, både med tanke på rom, type arkitektur og materialer. Bruk av betong som hovedmateriale i en bolig har tradisjonelt vært fremmed for de fleste nordmenn, sier Helland.

– Huset er markant og nesten monumentalt, og et eksempel på en arkitektur som skal få fremstå kontrasterende og tydelig i naturen, sier han.

Husets tunge og solide preg har noen fellestrekk med Villa Tussefaret i Drøbak, tegnet av Lien Øyen Arkitekter, som fikk Betongelementprisen i 2014.

Men der Villa Holtet er mer tradisjonelt homogen og plastisk i språket, fremstår denne lille eneboligen som tydelig sammensatt av elementer – som et byggesett.

 Innvendig er den rå betongstrukturen lunet med skapinnredning i eik.

– Boligen er et eksempel på skreddersøm, der det gjerne åpner seg nye måter å organisere rom og funksjoner på, sier Helland.