Gå til sidens hovedinnhold

I Hamar er Rolf Jacobsen lagervare

Artikkelen er over 1 år gammel

På et kommunalt lager i Stafsbergveien 44, bak en gammel alterring sammen med utrangert datautstyr og sommerdekkene til brannvesenet, ligger bysten av Rolf Jacobsen som ble laget av billedhogger Nils Aas og avduket 1996.

Bla i motivene over for å se mer av debatten rundt bysten.

Bysten av Rolf Jacobsen sto foran Hamars daværende bibliotek ved Stortorvet fram til bygningen ble revet i 2011 for å gi plass til det nye kulturhuset. Siden den gangen har dette kunstverket, laget av en av Norges mest anerkjente billedhoggere, vært lagervare. Leder i foreningen Rolf Jacobsens venner, Gunnar Brox Haugen, forteller at mange har etterlyst bysten, og han håper at den nå snart kan gjenreises i forbindelse med Skappelsgate 2. Det er også en løsning som kultursjef Morten Midtlien ser for seg.

Målsettingen er at planene om et Rolf Jacobsen-senter i Skappelsgate 2 skal behandles i kommunale fora i løpet av våren. Det er ikke første gangen. Formannskapet i Hamar vedtok i 1995 at kommunens eiendom Skappelsgate 2, der Rolf Jacobsen bodde, kunne bli et kultursenter. Dette vedtaket lå til modning i 20 år, fram til 2015, da formannskapet bevilget 150.000 kroner til et forprosjekt for etablering av et Rolf Jacobsen-senter. Prosjektgruppa la fram sin rapport i 2016, og her skisseres et dokumentasjons- og formidlingssenter for Rolf Jacobsens liv i Skappelsgate 2, med et kostnadsanslag mellom fem og seks millioner kroner. Fylkesbiblioteket i Hedmark, Høgskolen i Innlandet og Anno Museum er nevnt som samarbeidspartnere. Siden 2015 har også prosjektgruppas anbefalinger vært «lagervare» i Hamar kommune.

Bysteri

At resultatet av den store «bystesaken» i Hamar på 1990-tallet skulle gjenfinnes i stabilt sideleie på et kommunalt lager i 2020, ville helt sikkert ha fyrt opp det store engasjementet den gangen ytterligere, på alle sider, hvis noen hadde vært synsk. Professor og historiker Hans Fredrik Dahl startet monumentdebatten med en kronikk i Dagbladet, der han konkluderte med at så lenge «Bok-Norge» satte en stopper for et monument over Knut Hamsun på grunn av hans nazi-sympatier, kunne heller ikke Rolf Jacobsen hedres med et monument. Dette fyrte opp det Klassekampen kalte et «bysteri», og en langvarig debatt i mediene rundt ja eller nei til Jacobsen-byste. Knut Faldbakken engasjerte seg, og han sier i Hamar Arbeiderblad, over fem spalter, lørdag 5. mars 1994, at han er «mektig lei av nordmenn som tror at alle store diktere og kunstnere var prektige og plettfrie mennesker i sitt privatliv. Det er nesten tvert imot, store diktere har meget ofte hatt et turbulent og kaotisk privatliv», sa Faldbakken, som gjorde det «klinkende klart» at han var for at det skulle lages Jacobsen-byste.

Flere byster

Og byster ble det, opptil flere, først noen på tilbud som ikke ble antatt, og så til slutt den ene som vant konkurransen som ble utlyst. Både Anne Raknes, Finn Henrik Bodvin og Svein- Tore Kleppan var på banen med Jacobsen-byster, men alle tre røk ut i semifinalen, etter en innstilling støttet av Knut Faldbakken, nå som kommunestyrerepresentant. Han sier i Hamar Arbeiderblad 19. januar 1995 at alle tre «er deprimerende dårlige». Utstillingsplassens høvding Per R. Bakke forsøkte da å løse bystesaken med egne midler, med et tilbud om en helt gratis byste til byen hvis han fikk lov til å engasjere Skule Waksvik, som han ellers hadde engasjert nær sagt på de fleste andre steder i denne byen. Bakke mente at når Waksvik «hadde laget hodet av kongen og dronningen», så måtte han da også kunne prestere en byste av Rolf Jacobsen. Tilbudet ble avslått. Så ble det bystekonkurranse. Bare Nils Aas og Tone Thiis Schjetne ble invitert, og Aas vant.

Torsdag 6. juni 1996 ble bysten avduket med stort og engasjert seremoniell utenfor Hamars daværende bibliotek ved Stortorvet.

Som en fotnote kan det kanskje her anføres, at et tilsvarende engasjement nok er nødvendig for å få bysten av Rolf Jacobsen ut fra stabilt sideleie på et kommunalt lager og tilbake på sokkel i den byen der en av verdens mest anerkjente lyrikere bodde og levde.

Kultursjefen: – Ny behandling må til

Kultursjef Morten Midtlien sier at hele Jacobsensenter-saken må få en ny politisk behandling i Hamar kommunestyre, fordi premissene er endret.

– Forutsetningene som lå til grunn for forprosjektet fra 2016, det «spleiselaget» som ble skissert der, det har ikke lenger gyldighet. I denne rapporten leges det opp til en tredelt finansiering mellom stat, fylkeskommune og kommune. Nå kan Hamar kommune bli sittende alene igjen med utgiftene. Derfor må vi se på hele prosjektet på nytt, sier Midtlien.

– Hva med bysten på lager? Hva skjer med den?

– Det ligger i planene at den skal oppføres i tilknytning til Skappelsgate 2, sier Midtlien.

– Må ut fra lageret

Gunnar Brox Haugen, leder i foreningen Rolf Jacobsens venner, er klar på at bysten av Rolf Jacobsen nå må ut av lager og plasseres der han og foreningen mener at den skal stå.

– Bysten som Nils Aas laget av Rolf Jacobsen har ligget altfor lenge på et lager. Vi forventer at den nå blir oppført i tilknytning til et Jacobsen-senter i Skappelsgate 2, sier Gunnar Brox Haugen.