Arena Innlandet kalles regionens store jobbfrier, der arbeidssøkere og næringsliv fra Hamar, Løten, Stange og Ringsaker og Elverumsregionen matches. Messen har tidligere blitt avviklet i Oslo for å lokke nye innbyggere nordover og for å vise fram mangfoldet i næringslivet i Hedmark.

- Før Covid 19-situasjonen så hadde vi bestemt oss for å ta messen hjem til Hamar, og hadde booket hele Scandic Hamar i høst. Men nå velger vi heller å kjøre en heldigital jobbmesse 15. oktober i stedet, sier forretningsutvikler Berte Sollerud Helgestad i Hamarregionen utvikling og reiseliv.

De går derfor sammen med NAV, kommunene i regionen og Elverumsregionen næringsutvikling om å lage en helt ny messe som ikke bare har som mål å pare jobbsøkere og arbeidsgivere.

– Vi vil også ha et søkelys på kompetanseløft for attraktive arbeidstakere og arbeidsgivere, karrierevalg og fokus på inkludering.

Man har også invitert med Kongsvinger-, Gjøvik- og Lillehammer-regionene på opplegget.

Større nedslagsfelt

Helgestad er spent på effekten av den første digitale jobbmessen:

– Ved å legge messen på nettet har vi nå hele landet, hele Norden, ja, hele verden som nedslagsfelt.

På jobbmessen, som har fått tittelen «Sammen for en attraktiv arbeidsregion», vil jobbsøkere og arbeidsgivere matches ved at hjelp av informasjoner man legger inn digitalt.

Man vil kunne være med på webinarer og man kan få personlig veiledning over nettet.

Det varsles samtidig om at det blir en digital og fysisk jobbmesse på Scandic Hamar neste år.

NAV har hatt jobbmesser på Scandic Hamar i en årrekke. Nå blir de for første gang med på kommunene og regionen messe:

– Det var på tide at vi gjorde noe sammen. Vi trenger noen nye impulser. Nå må vi endre oss og synliggjøre de gode historiene som finnes i vår region og i Innlandet. Og vi må fremme godt samarbeid mellom bedriftene og tenke mangfold, sier markedskoordinator i NAV Hamarregionen, Svetlana Meteleva, og legger til:

– De siste tallene viser at 4,1 prosent er nå arbeidsledige i Hamar-regionen (4,3 prosent i Innlandet). Med den ledigheten har vi et arbeidsmarkedet som er i enorm endring, og da må vi gjøre en innsats for matche jobber og få ned ledigheten.

– Få en oversikt

Leder for Karrieresenter Hedmark, Julie Sikin Jynge, sier de vil bidra med å hjelpe folk til å bli attraktive arbeidstakere og til å ta riktige karrierevalg.

– Så, hva er ditt tips slik stoda er nå?

– Når vi går mot mer normale tider er det mange som vil skifte beite og finne en ny retning. Bedrifter er stadig på leting etter ny kompetanse og nye medarbeidere. Skaff deg oversikten over arbeidsmarkedet.

– For: Selv om mange bedrifter har slitt på grunn av koronasituasjonen, er det faktisk en del som har gått veldig bra.