Fønix, Espern, Actic og Ankerskogen er alle tilknyttet Antidoping Norges program «Rent senter» som fokuserer på dopingforebyggende arbeid med mulighet for kontroller. Selv om de til daglig er konkurrenter legges dette til side i kampen mot noe viktigere enn medlemsmasse. Flere hoder tenker nemlig bedre enn et og sammen vil de nå etablere en felles front mot doping. Da er det primært i de forebyggende arbeidet de ser for seg en felles plattform.

– Dette går litt på hva vi som sentre profilere utad i media og sosiale medier. At vi i større grad formidler treningsglede enn at vi fokuserer på kropp, sier Geir Atle Evensen fra Fønix.

– Vi er riktignok konkurrenter, men vi er også kolleger i kampen mot doping, så derfor skal vi snakke sammen på tvers av sentrene og dele erfaringer, sier senterleder ved Actic Maren Bjerke.

– Dette er et kjempebra initiativ og veldig bra at sentrene tar opp dette selv. Det siste året har virkelig vist at treningssentrene er en folkehelseaktør og med det følger et visst ansvar og sentrene på Hamar viser med dette at de veldig bevisst på dette ansvaret, sier Kristoffer Lie Loftheim som er rådgiver i Antidoping Norge.

– På grunn av pandemien har sentrene hatt veldig mye annet å tenke på, så det er veldig bra at Maren tar opp igjen denne tråden, sier Evensen.

Få maktmidler

Evensen og Bjerke tror ikke dette med ulovlig preparater er et problem som er veldig stort på deres sentre, men understreker at det vil være naiv å tro at det ikke eksisterer. Og de er klar over at de som bransje har vanskelige arbeidsforhold for å få bukt med problemet. Testing av medlemmer er nemlig en kronglete prosess. Ikke bare er det en kostbar affære ettersom det må komme to krediterte kontrollører fra Antidoping Norge for å foreta testen.

– Vi vet at kostnadene rundt dette er på et slik nivå at mange sentre lar være, sier Lie Loftsheim.

Ikke lov med register

Det finnes heller ingen hjemmel for å ta prøver av vilkårlige medlemmer på et treningssenter. De må i så fall undertegne et samtykkeskjema. Nekter de dette kan de derimot bli utestengt fra senteret, men kan da i prinsippet bare spasere over til et annet senter. Et slags fellesregister over dopingtatte er noe treningssenterbransjen ønsker seg, men personvernlovgivningen forhindrer dette.

– Om en person blir utestengt fra et senter er ikke problemet løst, det bare forflytter seg, sier Bjerke.

Evensen er klar på at dette med testing av medlemmer representerer en veldig liten andel av antidopingarbeidet sentrene bedriver.

– Testing er jo absolutt siste ledd. Den viktigste delen er det holdningsskapende arbeidet som blir gjort hver eneste dag ved å snakke med medlemmer, sier han.

– Vi ser og vi følger med, skyter Bjerke inn.

Nytt hjelpemiddel

Som et alternativ til den ressurskrevende dopingtesten har det tidligere blitt gjort noen forsøk med hurtigtesting på samme måte som politiet tar slike tester ved mistanke om bruk av f.eks. kokain. Problemet er at det finnes så mange type steroider og andre prestasjonsframkallende midler at denne type testing ble særdeles unøyaktig. Nå er et nytt testsystem ment for treningssentrene så godt som klart for lansering og vil trolig bli tilgjengelig i løpet av året. Dette kalles Dried Blood Spot-testing (DBS) og er en virtuell testvariant der en kontrollør fra Antidoping Norge følger med via skjerm mens den som skal testes sammen med opplærte ansatte ved sentrene selv utfører testen. Da blir det hentet en liten mengde blod og biologisk materiale ved at små nåler punkterer huden på overarmen.

– Med dette vil kostnadsprofilen endres betraktelig og det vil være mulig å ta flere tester, sier Lie Loftsheim.

Tidligere var det langt tydeligere markører for bruk av ulovlige preparater blant dem som trener på treningssenter, men nå er det ikke lenger bare den anabole effekten som er attraktiv, men også den fettforbrennende. Det gjør det vanskeligere å oppdage dopingbruk enn tidligere. Bjerke og Evensen ønsker å understreke at de også ønsker å tilby hjelp til de som ønsker å få bukt med problemet.

– Det er noen som har tatt feil valg på vegen og det å frata dem mulighetene til å trene er korttenkt. Hos oss kan de be om hjelp, avslutter de.