Sissel Bergaust er tidligere barnelege og tillitsvalgt for legene ved Sykehuset Innlandet, vært fastlege og inntil nylig assisterende fylkeslege i Hedmark.

I dag er hun ansatt ved Volvat i Hamar som allmennlege og barnelege. I tillegg står hun på valg for BBL i høstens valg.

Bergaust har fulgt nøye med på debatten i Sykehuset Innlandet og i Helse Sør-Øst.

Hun er overrasket over at hamarsingene virker passive i forhold til lokaliseringen av det nye hovedsykehuset:

– Jeg har lurt litt på det. Er hamarsingene så lojale i forhold til vedtakene som blir gjort? Vil de ikke stå opp for sykehusene som vi har her i Hamar og på Sanderud? En liten endring på Lillehammer resulterer i fakkeltog med en gang. Men folk her begynner kanskje å bli lei av prosessen, sier Bergaust.

Ett sykehus ble tre

– Konsekvensene er ikke tydelig nok kommunisert. Det må løftes fram, for dette vil ha kjempekonsekvenser for arbeidsplasser i Hamar lokalt, sier Mona Lønning Kjos, som også representerer BBL og som har engasjert seg i sykehussaken.

Vedtaket om tre sykehus i Sykehuset Innlandet-styret overrasket Bergaust:

– Det var ikke en lang prosess som førte fram til det man mente var den beste løsningen. Men dette ble et politisk kompromiss. For ingen tenker at Moelv er det ideelle stedet å ha et sykehus.

– Når saken ble behandlet i Helse Sør-Øst så ble dette med Mjøssykehus med i vedtaket, nærmest som et haleheng. Nå er saken tilbake i Helse Sør-Øst for videre utredning, og helseministeren lokaliserer ikke, sier Bergaust.

Bergaust sier at man i starten gikk inn for å lage «det ene sykehuset» som skulle samle alt.

– Da vedtaket kom så virket det utad som om man hadde samlet seg om Mjøssykehuset. Derfor kom det som en overraskelse for mange at man faktisk hadde gått for tre sykehus. Mange følte seg nok litt lurt.

Men med tre sykehus i Innlandet ser Bergaust en mulighet for at Hamar får det største sykehuset:

– Det er nå man skal se på hvilke funksjoner som skal være i de ulike sykehusene, og da må det være naturlig at man bestemmer lokaliseringen etter at man har sagt noe om funksjoner.

– Hvis det er slik at man skal ha et akuttsykehus på Lillehammer og et elektivt sykehus på Gjøvik, så er det ikke lenger gitt at Moelv er det ideelle stedet for det tredje sykehuset, det såkalte Mjøssykehuset.

Bergaust mener Hamar blir den mest logiske plasseringen av hovedsykehuset:

– Befolkningsutviklingen er i dette området. Og alle som kommer fra Nord-Østerdal og Sørfylket kommer med buss og tog direkte til Hamar. Skal de måtte bytte tog og buss for å reise til Moelv? undrer Bergaust.

Hun stiller seg også undrende til at fagpersonellet på det nye sykehuset må ut på veier og i kollektivtrafikken for å pendle til Moelv.

– I gamle dager så kom legene med hjemmeværende koner og barn. Det er ikke sånn lenger. Vi må få lagt dette sykehuset til et sted hvor man kan få rekruttert mest og best kompetansepersonell, og da må det ligge et sted hvor det er attraktivt å bo og jobbe. Alle samfunnsanalyser slår det fast: Sykehus er en byfunksjon, sier Bergaust.

– Tenk framtid

Lønning Kjos er enig:

– Å legge en så stor kompetansebedrift så usentralt, slik at alle som jobber der må pendle er å skyte seg selv i foten. Hamar har nærhet til alt. Familier i dag er mye mer likestilte, så man ønsker ikke at den ene i familien må bruke mer reisetid på jobben.

– Og miljømessig er det ikke bærekraftig. Jeg forutsetter at ikke Helse Sør-Øst gjør et nytt Kalnes-vedtak, sier Lønning Kjos og legger til:

– Man bruker ikke mye penger på å bygge en så stor institusjon så usentralt uten å tenke mer framtidsrettet.