På grunn av pandemien var det aldri aktuelt å gå rundt med bøsser slik tradisjonen er for innsamlingsaksjonen. Planen ble da å gå rundt med digitale bøsser der bøssebærerne skulle være utstyrt med en svær QR-kode som kunne scannes fra fem meters avstand, nettopp for å unngå nærkontakt. Så dukket det opp varianter av det muterte viruset.

– Da vurderte vi det dithen at det var for stor risiko å gå rundt på denne måten, sier Jevnaker.

Dermed ble årets versjon av innsamlingsaksjonen heldigital.

– Det gjør at vi er veldig spent på resultatet i år, men jeg er optimistisk. TV-aksjonen var også heldigital og det gikk veldig bra, sa Jevnaker i dagene før startskuddet for den digitale innsamlingsaksjonen.

Men optimismen viste seg å ikke speile den digitale givergleden.

– Til nå er det kommet inn 780 665 kroner på Vipps, digital bøsse og støttepakker fra næringsliv, under årets Krafttak mot Kreft i Innlandet. Det er en femtedel av målet vårt som var 4,2 millioner kroner, sier aksjonsleder Per Føyn Bjørnstad.

– Veldig synd

Han tror den heldigitale versjonen av aksjonen gjorde det vanskeligere enn normalt å nå ut til folk.

– Vi ønsket ikke å ta noen sjanser, spesielt med tanke på endringen vi så i økende smittetrend og muterte virus. Vi representerer tross alt sårbare grupper under pandemien. Derfor valgte vi å gå for en heldigital aksjon i hele landet. Dette er nok hovedårsaken til at vi ikke har nådd målet vårt, sier Bjørnstad og legger til:

– Det er veldig synd for kreftforskningen og kreftpasientene først og fremst. Mindre penger inn betyr mindre til forskningen som skal komme kreftpasientene til gode.

Roser lokale komitéer

Under årets aksjon har russen ved flere videregående skoler, bygdekvinne- og bygdeungdomslag, idrettslag og andre lag og foreninger i Innlandet vært viktige bidragsytere for aksjonen i år som tidligere.

Bjørnstad roser engasjementet de har vist.

– Vi er svært takknemlige for alle som har bidratt. Å nå igjennom med en digital aksjon er mer krevende. De har gjort så godt de kan i en utfordrende tid.

Fortsatt mulig å gi

Alle kan fortsatt støtte Krafttak mot kreft

Selv om aksjonsuka er over kan du både som bedriftseier og privatperson støtte aksjonen.

– Bedrifter kan enten bidra med en støttespillerpakke for næringsliv, og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp på vår Vipps: 441000, oppfordrer aksjonslederen. Pengene fra årets aksjon går til kreftformer som få overlever.

– Vi håper vi kan gjennomføre dør- til dør aksjon som vanlig i 2022, sier en optimistisk Bjørnstad.