Framtida til fylkeshuset i Hamar i det blå

PÅ VENT: Rehabiliteringen av Fylkeshuset i Hamar er satt på vent. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

PÅ VENT: Rehabiliteringen av Fylkeshuset i Hamar er satt på vent. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Rehabiliteringen av Fylkeshuset i Hamar er utsatt i minst to år til 2021. Det betyr at samlokaliseringen av de ansatte i den nye Innlandet fylkeskommune begynner allerede neste år i de eksisterende lokalene.

DEL

(Ringsaker Blad) Hva som skal skje med Fylkeshuset i Hamar, er en vanskelig sak for de nye fylkestingsrepresentantene i Innlandet fylkeskommune.

I vår skrinla fylkespolitikerne planene om å bygge et helt nytt fylkeshus i Hamar og gikk i stedet inn for å rehabilitere det eksisterende fylkeshuset for 356 millioner kroner.

Overraskende vending

Saken tok en overraskende vending i november, da fylkesrådmann Tron Bamrud gikk inn for å sette en strek over totalrehabiliteringen av fylkeshuset til 356 millioner kroner i den kommende økonomiplanperioden (de neste fire årene). Han ville heller prioritere fylkeskommunens tjenestetilbud til innbyggerne i det nye fylket.

Da saken ble behandlet i fylkesutvalget, ville verken Ap eller Sp si noe som helst om sitt syn på saken. De sørget kun for at den gikk videre til fylkestinget uten innstilling. Intern uenighet de to partiene imellom var årsaken.

Ap/Sp-sprekk i fylkestinget

I fylkestinget foreslo Sp å utsette rehabiliteringen og også samlokaliseringen av ansatte til neste periode. Forslaget innebar at all rehabilitering skulle stilles i bero, og at de ansatte i Hamar og Lillehammer skal sitte der de gjør i dag de neste fire årene.

Dette kunne ikke Ap gå med på. Ap fant derfor sammen med opposisjonspartiene Høyre, Frp, Venstre og Pensjonistpartiet og fikk flertall for samling av fagmiljøene på Hamar og Lillehammer fra 2020 og rehabilitering av Fylkeshuset i Hamar fra 2021.

Ukjent kostnad og finansiering

Om rehabiliteringen av Fylkeshuset begynner i 2021, gjenstår å se, for vedtaket inneholder ingenting om kostnader og finansiering.

I vedtaket står det bare at fylkestinget ønsker en nødvendig rehabilitering av Fylkeshuset, men at det er behov for å arbeide videre med å redusere kostnadene. Forslag til finansiering skal etter planen komme i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet neste høst.

Artikkeltags