Nå er Ringsaker en del av Innlandet – her er det viktigste du bør vite

FYLKESVÅPENET: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) (t.v.) og tidligere fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen (Ap), med fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen. Fylkesvåpenet ble laget av reklamebyrået Ferskvann, ble kalt «Knutepunkt & Kommunikasjon», og skal symbolisere fjell og vann.

FYLKESVÅPENET: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) (t.v.) og tidligere fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen (Ap), med fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen. Fylkesvåpenet ble laget av reklamebyrået Ferskvann, ble kalt «Knutepunkt & Kommunikasjon», og skal symbolisere fjell og vann. Foto:

Da det nye året ble feiret natt til onsdag, var det også noen som drakk gravøl for Hedmark. For fra 1. januar er Hedmark og Oppland samlet som Innlandet. Her er noen fakta og nøkkeltall.

DEL

(Ringsaker Blad) Hva gjør fylkeskommunen?

– Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør. Vi har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. Innlandet fylkeskommune eier og drifter 23 videregående skoler, 41 tannklinikker og 2 folkehøgskoler. I tillegg eier og drifter vi 6 872 kilometer fylkesveger. Vi har også ansvar for kollektivtrafikken i fylket, både buss og ferge, skriver Innlandet fylkeskommune selv på sin nettside.

Hvem er med i Innlandet?

Totalt er det 46 kommuner i Innlandet. Jevnaker og Lunner var tidligere en del av Oppland, men har nå blitt med i nye Viken fylkeskommune.

Dette er kommunene i Innlandet: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Sel, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang.

Hvorfor ble Innlandet opprettet?

– Opptakten til det som nå er Innlandet fylkeskommune startet i juni 2015. Da inviterte regjeringen landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med sikte på å avklare sammenslåing med andre fylkeskommuner. Regjeringen fulgte opp med en stortingsmelding våren 2016 der den foreslo at det skal gjennomføres en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Regjeringens ambisjon var å redusere dagens 19 fylker til ned mot rundt 10 regioner, skriver fylkeskommunen.

Fylkestingene i Hedmark og Oppland sa i desember 2016 begge nei til å slå seg sammen, men et halvt år senere, 8. juni 2017, vedtok Stortinget at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skulle slås sammen. En framforhandlet avtale ble vedtatt av begge fylkesting 15. januar 2018.

Hvem styrer Innlandet fylkeskommune?

Innlandet fylkesting består av 57 representanter fra 10 politiske partier, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sammen flertall for perioden 2019 til 2023. Even Aleksander Hagen (Ap) er fylkesordfører og Aud Hove (Sp) er fylkesvaraordfører.

Slik er representantene fordelt i fylkestinget: Arbeiderpartiet (20), Senterpartiet (16), Høyre (7), Fremskrittspartiet (3), Sosialistisk Venstreparti (3), Miljøpartiet De Grønne (3), Rødt (2), Pensjonistpartiet (1), Venstre (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I fylkesutvalget sitter femten av fylkespolitikere, og Ap og Sp har 10 av plassene.

Les også: Innlandet kåret til årets tåpeligste navn

– Fylkesutvalget skal ha det overordnede og helhetlige ansvaret for regional utvikling, og det som går på fylkeskommunen som planmyndighet. Fylkesutvalget skal også ha ansvar for budsjett og økonomi, samt miljø, klima og folkehelse fagområder. Hovedutvalgene gis delegert beslutningsmyndighet på sine områder, og utvalgslederne skal være medlemmer av fylkesutvalget, står det i samarbeidsavtalen mellom Ap og Sp.

De fire hovedutvalgene er Hovedutvalg for næring, Hovedutvalg for kultur, Hovedutvalg for utdanning og Hovedutvalg for samferdsel. I tillegg finnes en rekke andre råd og utvalg, som Trafikksikkerhetsutvalget, Rovviltnemnda og Yrkesopplæringsnemnda. Enkelt forklart er fylkestinget som Stortinget eller et kommunestyre, og fylkesutvalget er som regjeringen eller et formannskap.

Hvem er i den administrative ledelsen?

Fylkesrådmann Tron Bamrud er den øverste administrative lederen i Innlandet fylkeskommune.

Fylkesrådmannens ledergruppe består av: Aud Margrethe Riseng (samferdselssjef) Randi Langøigjelten (kultursjef), Wibeke Børresen Gropen (samfunnsutviklingssjef) Birgit Aasgaard Jenssen (næringssjef), Tore Gregersen (kompetanse- og tannhelsesjef), Åge Solheim (administrasjonssjef), Hjalmar Nørstebø-Solbjør (stabssjef).

Hvor mange jobber i fylkeskommunen?

Hedmark og Oppland fylkeskommuner sysselsatte totalt om lag 4000 personer. Hovedsetet for det nye fylket skal være i Hamar.

MJØSBRUA: Er ofte brukt som et symbol på noe som binder de tidligere fylkene Hedmark og Oppland sammen, det samme er Mjøsa.

MJØSBRUA: Er ofte brukt som et symbol på noe som binder de tidligere fylkene Hedmark og Oppland sammen, det samme er Mjøsa. Foto:

Artikkeltags