Bane NOR skal bygge 270 kilometer nytt dobbeltspor innen 2034. Satsingen skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og klimavennlig transporttilbud. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Samferdselsdepartementet varslet i slutten av mars i år at flere jernbaneprosjekter har fått kostnadsøkninger. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) forventer at dobbeltspor på Intercity-strekningen til Tønsberg skal være ferdig i 2024. Men det er fortsatt usikkerhet rundt fremdriften på Intercity-prosjektene mot Hamar, Fredrikstad, Hønefoss, Halden, Lillehammer og Skien.

For Innlandets næringsliv vil Intercity-utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. Det er avgjørende for at bedriftene får tilgang på relevant kompetanse i framtida. I dag sier 6 av 10 bedrifter i Innlandet at de ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Bedre fremkommelighet på Østlandet vil bedre flyten av kompetent arbeidskraft. Fremkommelighet og pålitelighet er vesentlige faktorer.

Det er derfor bekymringsverdig når Samferdselsdepartementet og Knut Arild Hareide fremmer usikkerhet rundt fremdriften på Intercity-prosjektene i Innlandet. For bedriftene i regionen er forutsigbarhet helt avgjørende. Endringer og utsettelser må ikke være normen. Lite forutsigbarhet gjør det vanskelig for det lokale næringslivet å planlegge hvordan jernbanen skal bli en del av deres hverdagslogistikk. Det er også viktig i disse krisetidene for hele entreprenørbransjen.

Vi må fokusere på målet om å binde sammen Østlandet til ett felles bo- og arbeidsmarked. Det å binde sammen Østlandet til ett stort bo- og arbeidsmarked vil også koble regionen til Europa. Det er derfor viktig å tenke helhet, og ikke stykkevis og delt. Det handler om forutsigbarhet, om at toget kommer når det skal, og så ofte som rutetabellen sier. Om det betyr bygging av sammenhengende dobbeltspor eller lange krysningsspor er mindre viktig.

Det som betyr noe, er at jernbanetilbudet blir bedre for pendlere og for næringslivets transporter. Dette må bety flere og raskere persontog, forutsigbarhet, kapasitet og framføring av mer av næringslivets gods på jernbane.

For bedriftene er det svært viktig at tidsplanen for Intercity holdes – og ikke sporer av. Planlegging og utbygging av hele Intercity må derfor gå som planlagt med klare årstall for realisering:


Mål for Innlandet
• Intercity til Hamar i 2026
• Intercity Brumunddal – Rudshøgda i 2030
• Intercity til Lillehammer i 2034