Gjestene er med i organisasjonen Seirei som organiserer 15.000 medlemmer som jobber ved 15 institusjoner i Japan. I Norge er japanerne på en rundreise for å se på norsk eldreomsorg.

Eldre befolkning

Japan har en av verdens høyest forventede levealdere og det er en nasjon med 125 millioner innbyggere:

– Den japanske befolkningen blir, som i Norge, stadig eldre. Forskjellen er at vår befolkning er så stor fordelt på et lite areal. Selv om det gjøres mye bra arbeid i Japan så må vi ut og lære hvordan andre land jobber med folk, sier Makoto Yamamoto fra Seirei.

Han har med seg 15 unge og motiverte ansatte fra sykehjem i Japan, alle mellom 25 og 30 år.

I Oslo fikk de besøke Diakonhjemmet for å lære om det norsk historie og det norske velferdssystemet.

Så tok de turen opp til Hamar for å besøke Finsalsenteret, blant annet for å se på nybygget Finsalhagen og oppleve hvordan man jobber med demens og rehabilitering her.

– Vi prøver ut mye i Japan og vi som jobber i helsevesenet og den japanske regjeringen må stadig utfordre seg selv. Og her kan vi lære noe fra Norge og andre nordiske land. Hva gjør man innen eldreomsorg i mindre samfunn? Mye av det dere gjør her i Hamar gjør dere godt, sier Yamamoto.

– Mennesket i sentrum

– Å oppleve hvordan man setter mennesket i sentrum og dette med individuell behandling var en fantastisk opplevelse for gjestene, sier tolk Kazumi Nordstokke.

Hun er tidligere lærer og har jobbet med å markedsføre Norge som reiselivsdestinasjon i Japan siden 80-tallet.

Etter at hun pensjonerte seg har hun fortsatt å ta imot grupper av japanske gjester.

– Det er tredje gangen jeg tar de med rundt på norske sykehjem. Jeg håper at det ikke bare blir en enveis-greie, men at vi også kan få til en utveksling, sier Nordstokke.

– Det er dessverre ikke opp til meg, men vi kommer gjerne til Japan! sier Finsalsenterets kulturvert/ansvarlig, Rita Hoel.

Hun tok imot de japanske gjestene sammen med Hamars kommunalsjef for helse og omsorg, Vigdis Galaaen, leder for institusjonstjenesten, Trine Pettersen, og distriktsleder Olav Øverland på Finsalsenteret.

– Spennende med et slikt besøk, og gøy å få vist oss fram. Vi er nemlig stolte over hva vi har fått til, sier Hoel.