Hamar skulle få dobbeltspor innen 2024. Det vil ikke skje.

Det er VG som bringer nyheten om at Jernbanedirektoratet vil ha utsettelse av dobbeltspor.

De er forberedt på store profester lokalt, men de står på at en utbygging må utsettes.

For Hamars del er det forelsått to års utsettelse.

– Med de rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet Svein Horrisland til VG.

I opprinnelig Nasjonal Transportplam skulle Hamar-dobbeltsporet være ferdig 2024. Bane Nor foreslo 2026. Og i planen fra Jernbanedirektoratet er nå 2026 nevnt.

Ifølge VG er det uvanlig at regjerigen går inn og endrer i fagdirektoratetets dom.

I en pressemelding fra Jernbanedirektoratet sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik:

– Vi registrerer en utålmodighet med hensyn til at mange mener ting tar for lang tid å gjennomføre.

– Innenfor de rammene som er stilt til rådighet gjennom stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan 2018–2023 får vi til en betydelig, viktig og riktig satsing de kommende årene. Innspillene som peker på behov om å fremskynde gjennomføringen av store prosjekter tar vi med oss i det videre arbeidet med neste nasjonale transportplan.