Ved hjelp av et seil, utlånt av Hamar kommune, skulle «Nå eller Aldri» illustrere høyden på Jernbaneverkets anbefalte kulvert, dersom man går for Vest-alternativet.

Et seks meter høyt seil ble rigget på Åttemetersplanet.

– Nå står jeg i Strandgata, og jeg ser jo ikke Helgøya! sier aksjonsleder Øystein Krogsrud til Hamar Dagblad.

– Vi fleiper med at vi har fått et nytt slagord; som lyder: «Samma å hen je ær i væla, bære je itte ser Mjøsa», sier Krogsrud.

Han håper seilet blir stående gjennom hele helgen slik at folk kan få sett effekten av en kulvert som går gjennom byen, dersom Jernbaneverket får det slik de vil.

– Hva er reaksjonen fra innbyggerne?

– Gjennomgående sier folk at dette er galskap, og vi merker at det stuntet vi har utført hadde en «wow-faktor». Det er sterke reaksjoner og et stort engasjement.

Målet til «Nå eller Aldri» er å påvirke folkeopinionen og politikerne.

– Vi må skape et press slik at man legger vekk disse planene.