Se video i vinduet over!

– Vi «isbader» fordi vi har forstått at når folk har kommet på standen vår så har ikke hamarsingene forstått at ved vest-alternativet så vil Hamarbukta bli fylt ut med en kulvert, sier aksjonsleder Øystein Krogsrud i «Nå eller aldri».

Rett etter kastet fem aksjonister seg ut i det kalde vannet.

– Det var kaldt! Men, det du ikke dør av blir du sterkere av, sa Krogsrud etter den forfriskende morgendukkerten.

Ved hjelp av et seil, utlånt av Hamar kommune, har «Nå eller Aldri» illustrert høyden på Jernbaneverkets anbefalte kulvert, dersom man går for Vest-alternativet.

Et seks meter høyt seil ble rigget på Åttemetersplanet i forrige uke.

– Nå står jeg i Strandgata, og jeg ser jo ikke Helgøya! sa Krogsrud etter at seilet var rigget.

– Vi fleiper med at vi har fått et nytt slagord; som lyder: «Samma å hen je ær i væla, bære je itte ser Mjøsa», sier Krogsrud.

– Hva er reaksjonen fra innbyggerne?

– Gjennomgående sier folk at dette er galskap, og vi merker at det stuntet vi har utført hadde en «wow-faktor». Det er sterke reaksjoner og et stort engasjement.

Målet til «Nå eller Aldri» er å påvirke folk og politikerne til å velge vekk vest-alternativet.