Jernbaneverkets 4500 ansatte nå overført til Bane NOR, sammen med alle anlegg, spor og stasjoner.

I Hamar jobber det rundt 200 mennesker i Bane NOR i et stort moderne bygg ved Espern.

I første etasje har man resepsjon og arkiv. Lenger opp i huset sitter banesjefen og hans stab, som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde jernbanestrekningen fra Eidsvoll til Fåberg. En strekning på 12,5 mil.

En egen avdeling på bygget har ansvaret for regionale prosjekter og fornyelsesprosjekter.

– Det er vel litt tidlig å si noe til om vi merker de store endringene etter navnebyttet, og vi føler vel at vi har de samme arbeidsoppgavene og ansvarsforholdene som vi hadde før. De som driver ute i pukken og de som drifter banen merker det nok minst. Men jevnt over er folk positive til overgangen, selv om det naturlig nok er knyttet stor spenning blant de ansatte rundt det å gå fra å være statsansatt til å gå inn i et foretak, sier banesjef Anders Nicholaisen.

– Det som er forskjellen er at vi har fått et styre og et jernbanedirektorat. Hva de finner på gjennom året er interessant å se. Vi er samtidig litt fornøyde med at vi nå får flere budsjetter som strekker seg over flere år. Det er en fordel for oss: Enklere å planlegge og bruke pengene mer riktig.

– Hva er det store som skjer for dere i 2017?

– Vi skal fortsette å kjøre renseverk. Det går videre fra Brøttum og opp til Fåberg. Så får vi se om budsjettene strekker til. Vi skal også bytte en del skinner og sviller. Vi skal ha seks totalbrudd der vi stenger banen for å gjøre jobb på helger, noe som dessverre går ut over publikum, men som er tvingende nødvendig for at vi skal få gjort det vi er satt til å gjøre. Også er det selvsagt mye planer rundt Hamar og byggingen av dobbeltspor.

– Dere har vel fulgt med på den temperaturfylte jernbanedebatten i Hamar?

– Ja, vi har fått med oss det som skjer. Men vår jobb er jo egentlig å drifte jernbanen der den går. Blir banen på østsiden så drifter vi den på østsiden, og går den rett fram så drifter vi den der også, sier Nicholaisen og smiler.