Norconsult i Torggata har vært leverandør av rådgivingstjenester for store prosjekter i drøye 50 år og mye har altså skjedd siden Elliot Strømme etablerte seg på Hamar med et distriktskontor som var arbeidsplassen til tre personer. Da var det prosjektering i forbindelse med vassdrag som var primæroppgaven, men i løpet av en tiårsperiode ble fokuset flyttet til byggteknikk. Ved årtusenskiftet hadde firmaet som da het Berdal Strømme AS 17 ansatte og de første årene i det nye millenniet representerte et paradigmeskifte for bedriften. Brannteknikk, samferdsel, arealplan og landskap ble nye satsingsområder og fra 2012 styrket de sin egen posisjon ved å kjøpe opp mindre bedrifter med spesialkompetanse som IBR-elprosjekt AS, Aalerud AS og Bracon AS. Dermed økte også antall ansatte drastisk og ved utgangen av 2016 var det 61 som jobbet under Norconsults logo. De siste fem årene er miljø, akustikk, bygningsfysikk og geologi etablert som fagfelt og kontoret teller nå i overkant av 90 ansatte. Lokalene i Torggata begynner allerede å bli for små til tross for at de relativt nylige investerte og bygget noen flere kontorplasser.

– Om vi får på plass alle disse ansettelsene kommer det til å bli trangt, men det anser vi å være et luksusproblem fram til vi flytter inn i de nye lokalene, sier kontorleder på Hamar, Tom Sagbakken.

75 nye innen 2024

Norconsults Region Innlandet har i dag nesten 250 ansatte der altså nærmere 100 av disse er lokalisert på Hamar. Lokalkontoret er inne på svært mange omfattende prosjekter både på Hamar, i regionen og ellers i landet som støtte til hovedkontoret i Sandvika.

– I Norconsult har vi stor tro på lokal tilstedeværelse og faglig samarbeid. Vi på Hamar samarbeider naturligvis veldig tett med de andre kontorene i Region Innlandet, men også med medarbeidere på tvers av hele landet. Samarbeid på tvers av fagområder og mellom kontorer innen Norconsult vil være en vesentlig del av hverdagen for kommende kollegaer, sier Sagbakken.

– Fagmiljøene våre er tverrfaglige og betydelige, men vi ønsker nå å styrke oss innen flere fag for å kunne møte etterspørselen i markedet. Norconsult Region Innlandet skal frem til 2024 ansette minst 75 nye medarbeidere, og det er vi på god vei til å klare med dagens tempo, sier Regiondirektør for Innlandet, Øyvind Moshagen.

Til topps i kåring

Norconsult publiserte tidligere denne måneden tall for første kvartal 2022. På tross av turbulente tider i Europa rapporterte konsernet en netto omsetning 1 929 millioner kroner og et driftsresultat (EBITA) på solide 221 millioner kroner.

I tillegg ble selskapet i midten av mai kåret til bransjens mest attraktive arbeidsgiver av studentene. Rangeringen av Norges mest attraktive arbeidsgivere er basert på studentenes karrierepreferanser og ble offentliggjort under Universum Awards. I underkant av 11 000 studenter har sagt sin mening og kåret Norconsult til bransjens beste rådgivningsselskap.

Med dagens vekst er Norconsult åpne om at selskapet er interessert i sterkere tilstedeværelse og spennende prosjekter i Glåmdalsregionen.

– Vi er nå også veldig interessert i kandidater fra Glåmdalsregionen. Målet er en sterkere tilstedeværelse slik at vi kan kjempe om flere prosjekter i denne viktige regionen, avslutter Sagbakken.