For å komme inn på idrettsfag på ELVIS var det nødvendig med 52,2 poeng. Det betyr at den siste som ble tatt inn hadde 5,22 i gjennomsnittskarakter fra 10. klasse i ungdomsskolen. De øvrige som ble tatt inn, hadde høyere poengsum. Innen idrettsfag og musikk, dans og drama er det mulig å oppnå tilleggspoeng på bakgrunn av ferdigheter.

De mest populære fagene er:

1. Idrettsfag ved ELVIS (52,2 poeng)

2. Idrettsfag ved Storhamar videregående skole (43.5 poeng)

2. Idrettsfag ved Øvrebyen videregående skole (43,5 poeng)

4. Drama, Stange videregående skole (43,3 poeng)

5. Elektrofag, Nord-Østerdal videregående skole (40 poeng)

6. Helse- og oppvekstfag, Storhamar videregående skole (39,7 poeng)

7. Idrettsfag, Stange videregående skole (39,4 poeng)

8. Musikk, Stange videregående skole (37,6 poeng)

9. Helse – og oppvekstfag, Nord-Østerdal videregående skole (37,5 poeng)

10. Kunst, design og arkitektur, Hamar katedralskole (37,2 poeng)

10. Helse- og oppvekstfag, Ringsaker videregående skole (37,2 poeng)

Avdelingssjef Kasper Tøstiengen i Hedmark fylkeskommune har ansvaret for opptaket. Han understreker at poenggrensene bare er en av flere mulige måter å måle populariteten på. Det kan være andre utdanningsprogram, som har lengre ventelister, selv om det er lavere poenggrense for å komme inn.

Flest på yrkesfag

Som nevnt er det 6.912 elever som nå få tilbud om plass i de videregående skolene i Hedmark. Dette tallet omfatter både vg1, vg2 og vg3.

Det er 2.541 søkere som skal begynne på sin videregående opplæring i år, altså på vg1.

Av disse er det 1.223 på studieforberedende og 1.318 på yrkesfag.

Det betyr at det er 51,9 prosent som begynner på yrkesfag, mens 48,1 prosent begynner på studieforberedende.

Venter på plass

Det gjenstår 114 søkere med ungdomsrett (i hovedsak 16- til 19-åringer), som ikke har fått noe tilbud ennå. Av dem er det kun seks søkere, som kommer fra ungdomsskolen.

– Det er søkernes valg, kombinert med karakternivå, som gjør at de ennå ikke har fått noe tilbud. De som har lovfestet rett og har sendt inn korrekt søknad, vil få et tilbud innen skolestart. Disse søkerne må være forberedt på å få et tilbud på en annen skole enn de har søkt på.

Det er i tillegg 677 søkere uten ungdomsrett. Av dem har 335 fått tilbud om plass i førsteinntaket.

Det vil bli frigitt en del plasser, så snart søkere som vil gå på private videregående skoler, som Wang Toppidrett i Hamar, har takket nei til plassene de har fått tilbud om i den offentlige skolen.

Søkerne har frist til 19. juli med å svare på tilbudet om plass. Resultatet av neste inntaksrunde vil være klart rundt 8. august.

Vektlegger arbeidslivets behov

Det ble lagt stor vekt på arbeidslivets behov da opplæringstilbudet i de videregående skolene i Hedmark ble planlagt. For eksempel er det innen helse- og oppvekstfagene ofte overvekt av søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens det er større behov for arbeidskraft innen helsearbeiderfaget. Derfor er det flere plasser der, for å sikre rekrutteringen der behovet er størst.

Blant de 1.223 Vg1-elevene, som skal gå på studieforberedende fag, er det flest som tar studiespesialisering (718). Idrettsfag har totalt 174 elever.

Blant yrkesfagene er det flest elever, som er tatt inn på helse- og oppvekstfag (322), teknikk og industriell produksjon (231) og bygg- og anleggsteknikk (212).

Flest på Hamar katedralskole

Den største videregående skolen i Hedmark er Hamar katedralskole med Elverum videregående skole som en god nummer to. Her er skolene rangert etter hvor mange elever som er tatt inn:

1. Hamar katedralskole (1.313)

2. Elverum videregående skole (995)

3. Ringsaker videregående skole (726)

4. Sentrum videregående skole (611)

5. Nord-Østerdal videregående skole (519)

6. Solør videregående skole (496)

7. Storhamar videregående skole (484)

8. Stange videregående skole (462)

9. Øvrebyen videregående skole (429)

10. Skarnes videregående skole (327)

11. Jønsberg videregående skole (246)

12. Trysil videregående skole (192)

13. Storsteigen videregående skole (112)

Årets opptak er det siste Hedmark fylkeskommune gjennomfører. Neste år er det felles opptak for dagens Hedmark og Oppland i regi av Innlandet fylkeskommune.