Prosjektet har som formål å styrke attraktiviteten og tilrettelegge for opphold for innbyggere og gjester på land og i sjøen langs strandsonen. Dette lyktes de til de grader med på sommeren i fjor og serveringsstedene der hadde periodevis en vanvittig omsetning. Nå legges det opp til en konkurranse der interesserte aktører kan søke om å få plass i det attraktive området både i sommer og kommende sesonger. Frist for å søke er 25. februar og tildeling av plasser skjer så raskt som mulig etter 11. mars.

Plassene som er i spill er ikke bare i området ved åttemetersplanet, men langs hele strandsona. Langs Furubergstranda ved Torp er det én plass, det samme ved sandstranda på Koigen. Ved stupetårnet er det to plasser det skal konkurreres om slik det også er i Høyensalsparken rett ved brygga. På selve åttemetersplanet har kommunen sju eller åtte plasser til utleie. Kommende sesong leier alle mataktører direkte av kommunen. Disse må forvente å ta andel av felleskostnader til drift. Leietakere på Mjøsfronten må forholde seg til at dette omradet er et utviklingsprosjekt, med egne krav til stil og konsept.

Savnet forutsigbarhet

Etableringen av serveringstilbudet i fjor ble til tross for kort planleggingstid en suksess med betydelig tilstrømning fra omkringliggende byer og turister fra fjern og nær. For de involverte serveringsaktørene var det lite å klage på etter en slik sommer, men i evalueringen som ble gjort i etterkant var det spesielt et element som ble dratt fram, nemlig dette med forutsigbarhet. Det å etablere seg utendørs på denne måten betinger gjerne en del investeringer som kanskje ikke lar seg forsvare om det bare er ettårskontrakter i potten.

– I år legger til rette for at aktørene kan leie inntil tre år der det er mulighet til forlengelse et år av gangen med årlig evaluering. Til nå har vi i en testperiode hatt årlige kontrakter, forteller leder for byutvikling, Guro Vestvik.

Folk omfavner tilbudet

Leder for bydrift Helge Ryen og næringssjef Svein Frydenlund kunne i fjor registrere at satsingen langs mjøskanten bar frukter og de håper å kunne gjenskape denne suksessen i år.

– Det å få urbane kvaliteter til Hamar er noe vi har hatt fokus på i mange år. Dette med å ha gode opplevelser sammen med andre, og gjerne i nærheten av vannet, er noe som er veldig attraktivt og besøket vi hadde på Mjøsfronten i fjor oversteg forventningene vi hadde, sier de.

– Vi ser at folk omfavner det å ha et tilbud langs Mjøsa og en sånn type attraktiv møteplass har vi ikke klart å levere tidligere, sier Vestvik som presiserer at området fortsatt er regulert for allmenn ferdsel.

– Mjøsfronten er offentlig og ikke bare en kommersiell arena. Det vil si at her skal man kunne sette seg uten å være forpliktet til å kjøpe noe.

Om den relativt korte søknadsfristen sier hun:

– Aktørene i bransjen vet at denne konkurransen kommer, så de er nok uansett forberedt.