Aktors påstand: 16 måneders fengsel for næringslivslederen

AKTOR: Politiadvokat Henning Klauseie (t.h.) og bistandsadvokat Tore Müller Famestad.foto: Gunnar Østmoe

AKTOR: Politiadvokat Henning Klauseie (t.h.) og bistandsadvokat Tore Müller Famestad.foto: Gunnar Østmoe

Artikkelen er over 3 år gammel

Aktor Henning Klauseie la ned påstand om 16 måneders ubetinget fengsel for den tiltalte næringslivslederen i 40-åra som er tiltalt for å ha utøvd vold og psykisk mishandling mot sin tidligere stesønn.

DEL

(Østlendingen) I tillegg kommer krav om saksomkostninger på 20.000 kroner og krav om oppreisning. Bistandsadvokat Tore Müller Famestad kom med krav om oppreisning til fornærmede på opp til 100.000 kroner på rettens siste dag. Næringslederens forsvarer, Steffen Brandstad, ba om frifinnelse.

Saken i Sør-Østerdal tingrett ble avsluttet torsdag med de siste vitneavhørene og prosedyrer. Næringslivslederen er tiltalt etter straffelovens paragraf 219 og paragraf 282, som omhandler trusler, tvang, vold eller mishandling mot ektefeller, samboer, slektninger, noen i husstanden eller i sin omsorg.

Taust og anspent

Aktoratet har gjennom sine vitner tegnet et bilde av en familie som har levd under et knallhardt regime styrt av den tiltalte. Vitner har fortalt om en hverdag full av strenge krav, store forventninger, mange plikter og regler og om et ukontrollert sinne hos tiltalte dersom ting ikke ble gjort «etter boka». Familiemedlemmer har fortalt om en trykket og svært anspent stemning i huset der man stort sett holdt munn og forsøkte å unngå å gjøre feil i frykt for konsekvensene.

Lærer og helsepersonell vitnet om den fornærmedes store problemer i ettertid. Han ble deprimert og hadde traumer etter hendelser med den tidligere stefaren og ble henvist til BUP for traumebehandling. Det ble påvist posttraumatisk stresslidelse og han er fortsatt under behandling.

Ble utrygge

Den fornærmede, tiltaltes tidligere stesønn, fortalte retten om at den tiltalte opptrådte som et monster da han ble sint. At han levde i frykt. Hans mor, ekskona til tiltalte, vitnet også om et strengt regime under eksmannens totale kontroll.

Det er blitt forklart i retten at tiltalte tok nakkegrep, dro barna i ørene eller holdt dem fast dersom de ikke gjorde som han ønsket. I avhør har også barna, både den tidligere stesønnen og tiltaltes egne barn, fortalt at den tiltalte hetset dem, ble utskjelt gjorde dem utrygge og at de mistet trua på seg selv.

Ikke skyld

Den tiltalte har ikke erkjent noen form for skyld under rettens behandling og mener han har oppdratt barna på en normal måte. Men i retten la aktor fram en mail som tiltalte sendte til sine tidligere svogere etter bruddet. Her la han seg flat og beklaget sin oppførsel. Han skrev at han var lei seg og tok ansvaret for det han hadde påført ekskona og sin tidligere stesønn. I retten har han derimot antydet at den tidligere stesønnen hadde problemer og at dette kunne spores tilbake til tidligere forhold.

Retten fikk høre to kolleger av den tiltalte forklare for retten at den tiltalte både var faglig svært dyktig og en rolig, behersket og balansert ledertype. En kusine av tiltalte vitnet også og fortalte at hun kjente en familie med glade og harmoniske unger, preget av humor og lek. Hun mente familien var samkjørt og levde i et lykkelig fellesskap.

Forsvarer, Steffen Brandstad, la fram en rekke sms-meldinger mellom tiltalte og ekskona som kunne tyde på et normalt familieliv, før han ba om frifinnelse for sin klient.

Artikkeltags