Gå til sidens hovedinnhold

Nedgang i antall anmeldelser til politiet

Artikkelen er over 3 år gammel

I 2017 mottok Innlandet politidistrikt 19.101 anmeldelser. Det er en nedgang på 7,2 prosent fra 2016.

(Østlendingen)

Det opplyser politimester Johan Brekke i en pressemelding fredag.

– Det anmeldes stadig færre straffesaker i Innlandet. I 2017 mottok vi 1.482 færre anmeldelser enn i 2016. Dette utgjør likevel ikke et komplett bilde av kriminaliteten i Innlandet. Stadig mer av kriminaliteten beveger seg over til Internett, noe som krever en mer kompleks saksbehandling. Det samme gjør grenseoverskridende kriminalitet og mobile vinningskriminelle. Antall varetektsfengslinger og forlengelser ligger litt over 2016-nivået. Totalt sett har ikke kriminalitetsbildet blitt noe mindre alvorlig enn tidligere, sier politimesteren.

I 2017 ble det avsagt 1.390 dommer i Innlandet.

– En rekke alvorlige og krevende saker har eller er i ferd med å få sin avslutning etter en til dels meget omfattende etterforskning og domstolsbehandling, fortsetter Brekke.

Oppklaringsprosenten i Innlandet politidistrikt er høyere enn landsgjennomsnittet.

– I 2017 var oppklaringsprosenten vår 57,8, mens landsgjennomsnittet var 55,9. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden hos oss var på 76 dager i 2017, mot 94 i 2016. De siste årene har seksuallovbrudd, særlig mot barn, vært spesielt høyt prioritert. I Innlandet gikk antall anmeldte sedelighetslovbrudd ned med 10 prosent, mens antallet voldtekter gikk ned med 1,4 prosent, sier Brekke.

Det er ifølge politimesteren vinningskriminalitet (27 prosent) og trafikklovbrudd (33 prosent) som utgjør majoriteten av den anmeldte kriminaliteten i 2017.

– Her går andelen anmeldelser ned fra 2016, mens det er en økning i antall anmeldelser innen vold, familievold og tyveri fra bolig, sier Brekke.

Når det smeller akutt skal politiet være raskt på pletten.

– I 2017 møtte vi samtlige tidskrav til responstid. Tidskravene er graderte. Jo høyere befolkningstetthet, desto strengere tidsfrister. Det strengeste kravet gjelder steder med over 20.000 innbyggere. Her skal politiet være på plass innen 15 minutter. I gjennomsnitt brukte politiet 11,23 minutter i denne kategorien, sier politimester Brekke.

Han skryter også av at politidistriktet har blitt styrket med 68 nye stillinger i løpet av fjoråret.

– Dette øker beredskapen vår. Arbeidet med å øke antallet tjenestemenn og vår beredskap vil fortsette gjennom 2018, sier han.

Kommentarer til denne saken