– Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang, sier Kristin Dahl Sørensen Dimitrova.

På kirkekontoret i Moelv skal utføre sitt daglige arbeid som kommunikasjonsrådgiver. Hun sitter og jobber når lokalavisa kommer på besøk. Ved siden av seg har hun Kai Ove Berg, kirkeverge i Ringsaker. Sammen studerer de hjemmesiden til kirken i Ringsaker. Begge er enige om at det er et forbedringspotensial.

Vil ha mer åpenhet

Det var for øvrig Berg som hadde ideen om å ansatte en kommunikasjonsrådgiver. Han sier følgende om bakgrunnen for opprettelsen av en helt ny stilling:

– Kirken i Ringsaker driver med mye forskjellig og hvert år bruker vi 30 millioner kroner på ulike ting. Mest synlig er vedlikehold av kirkene, noe vi også får mye omtale for i lokale medier. I tillegg jobber vi med barn- og unge, gravferdsforvaltning, kirkelige handlinger og ulike arrangementer som konserter. Dette må kommuniseres ut til befolkningen. Samtidig ønsker vi mer åpenhet ettersom vi forvalter så mye penger. 85 til 90 prosent av midlene er offentlige tilskudd.

– Har det vært for liten åpenhet tidligere?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men vi må nok strekke oss lenger enn å sette inn en annonse i forbindelse med søndagsgudstjenester. Vi har riktig nok hatt en nettside i mange år og legger ut informasjon på Facebook. Det er mange personer som har utført biter av den jobben. I hektiske periode har det nok blitt en salderingspost. Men kommunikasjon er et fag og jeg er veldig glad for at Kristin er på plass.

Kommer fra NAV

Den 28-årige kvinnen er født og oppvokst på Hamar. Hun er utdannet sosionom og de tre siste årene har hun jobbet i NAV. Hun startet som veileder før hun gikk over til oppgaver innen kommunikasjon og sosiale medier. Den siste tiden i statsetaten jobbet hun som redaktør for NAV Jobblyst, en digital tjeneste for unge jobbsøkere. Mye av arbeidet foregikk på flere plattformer på sosiale medier. Hun ønsker å videreføre fokus på sosiale medier også i sin nye jobb.

Hun er ansatt i full stilling. Ved siden av jobben skal hun fullføre kommunikasjonsstudier på Lillehammer. Hun er ferdig til våren.

Bygge opp noe nytt

Kai Ove Berg forteller at det var fems-seks reelle og gode søkere til stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Kristin Dahl Sørensen Dimitrova trakk det lengste strået.

– Hvorfor ønsket du jobben?

– Jobben er veldig aktuell med tanke på studiene, og jeg synes det er veldig spennende å jobbe målrettet med kommunikasjon. Dessuten er det givende med en nyopprettet stilling. Det betyr at jeg kan være med å bygge opp noe nytt fra starten, svarer den nyansatte kommunikasjonsrådgiveren.