Hauge har engasjert seg i Hamars historie siden han flyttet hit i 1968. Nå når temaet rundt Åkersvika igjen blir debattert grunnet vegutbygging ønsker Hauge å holde liv i et tema han har brent for i flere år.

– Min interesse er spisset mot gravhaugen på Elvsholmen. Nå som det foregår utgravinger i forhold til vegutbygging ved Åker gård så mener jeg at det bør prioriteres å få til noe på Elvsholmen også, sier Hauge.

Elvsholmen er Hedmarks største gravhaug, og sees i sammenheng med Åker gård. Vang historielag mener det er potensial for flatmarksgraver, kokegroper og ildsteder under overflaten, men Hauge tror det gjemmer seg noe mer.

– Vi er jo rett ved vannet. Gravhaugen er konstruert så den ligger perfekt i forhold til å dra inn en båt, forklarer Hauge.

– Men vikingskip på Mjøsa?

– I norsk og utenlandsk litteratur er innlandet knapt nok nevnt under vikingtiden. Det virker som om det ikke har bodd folk i innlandet. Men vi vet det har vært slag på Mjøsa med vikingskip. Det står også i sagaen at vikingene dro skip fra Randsfjorden til Mjøsa. Og fra Mjøsa og ut til havet. Det var ikke noe problem, de kunne dette da, forklarer Hauge.

Et trosspørsmål

Han har fremmet dette forslaget flere ganger tidligere, og det er ikke alle som er enige i hans forslag. Hauge mener uansett at man ikke vet før man har undersøkt nærmere.

– Inntil videre er det et trosspørsmål. Noen fagfolk tror ikke det er noe skip der, men det er ingen som kan vite. Derfor mener jeg det må undersøkes. Teknologien har kommet ganske langt, og det er gjennomført flere kjerneboringer rundt om i landet. Det må vel også være mulig å få til her, håper Hauge entusiastisk.

Verdenssensasjon

Han er så sikker på at det er et skip i haugen at han har veddet 1.000 kroner på det.

– Den første som kan påvise at det er et skip der får pengene, sier Hauge, som tillater seg å fantasere om hvordan det blir hvis det viser seg at han har rett.

– Se for deg at det blir konstatert at det er et skip inni haugen, og det blir gravd fram. Det vil bli en verdenssensasjon! Intet mindre! Hvis man ved hjelp av boring får konstatert at det er noe der, så kan man sette opp kameraer, og jeg skal love deg at folk fra hele verden vil sitte klistret under utgravingen. Det kan bli ny sakte-TV, sier Hauge entusiastisk.

Må ta vare på historie

Han er ivrig på at Hamars historie forblir i Hamar, og liker ikke å høre om planene å selge Åker gård.

– Det er meningsløst å selge gården før området er gravd ut, sier han, og tenker da også på haugen hvor han tror det gjemmer seg et skip. Vi er nødt til å ha et sted å stille ut alt som graves ut, sier Hauge.

Og skip eller ikke, uansett mener Hauge det ville være verdt å grave ut haugen for å finne ut hva som er i den. Han setter 1000 kroner på et vikingskip.

– Men først må haugen avskoges så folk ser den.