Her er Kulturrådets pengetildelinger i Hamar

MEST STØTTE: Kunstbanken Hedmark Kusntsenter får 331.000 kroner til oppgradering.

MEST STØTTE: Kunstbanken Hedmark Kusntsenter får 331.000 kroner til oppgradering. Foto:

Første runde med tildelinger fra Norsk kulturråd er nå offentliggjort. I Hamar får åtte prosjekter støtte

DEL

– Vi er glade for å ha fått så mange gode søknader fra Hedmark, og håper på enda flere i neste runde, sier rådsleder Tone Hansen.

Nær halvparten av prosjektene som får støtte i Hedmark er basert i Hamar.

- Det er en meget god kunstnerisk spredning på prosjektene som har fått tilskudd i Hedmark, sier rådsleder Tone Hansen.

– Tilskuddene innen musikk går til både komponister, utøvere og arrangører, og det er gledelig å se at så mange kunstfelt er med i denne runden.

På Hamar går det største tilskuddet, på 331 000 kroner, til Kunstbanken Hedmark Kunstsenter som skal oppgradere sine utstillingsrom.

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, som skal bidra til produksjon og formidling av kunst og kultur i hele landet. Dette er den første av fire tildelingsrunder fra Kulturfondet i 2019. Til denne runden kom det inn 36 søknader fra Hedmark-baserte prosjekter, noe som betyr at 47 prosent av søknadene ble innvilget. På landsbasis ble 41 prosent innvilget denne gang.

Her er Hamar-prosjektene:

Kunstbanken Hedmark KunstsenterHamarKunstbanken Hedmark Kunstsenter - Investeringsstøtte kulturbygg331000Visuell kunst
Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen-DageneHamarNordisk poesifestival 2019180000Litteraturformidling
Yngvild AspeliHamarMørkerom (Chambre noire) og Aske (Ashes) - Figurteatret i Nordland 2014 og 2017160000Figurteater
Tante Gerdas SceneHamarTante Gerdas Scene - 2019130000Flere sjangre musikk
Hamar BluesklubbHamarHamar Bluesklubb - 01.01.2019 - 31.12.1019120000Jazz/improvisasjonsmusikk
Hamar JazzklubbHamarHamar Jazzklubb. - primo januar - ultimo desember 2019120000Jazz/improvisasjonsmusikk
Kunstbanken Hedmark KunstsenterHamarKunstbanken Hedmark Kunstsenter - Performancefestivalen 2019100000Visuell kunst annet
Eric Skytterholm EganHamarERIC SKYTTERHOML EGAN - Interplay of Bones 201970000Klassisk/samtidsmusikk

Artikkeltags