(Østlendingen)

Ifølge VG satte departementet krisestab fredag, men departementsråd Petter Skarheim avdramatiserer situasjonen.

Blant annet skal Kunnskapsdepartementet forberede seg på hva som skjer hvis koronasmitten når en topp rundt eksamen for videregående skoler. I så fall kan det bety at elever ikke får tatt eksamen eller ikke får vurdering.

– Vi må planlegge for ulike typer scenarioer, sier Skarheim.