– Jul er veldig presstid. Vi går nå inn i infeksjonssesong samtidig som fastlegekontorene har stengt på helligdager, og redusert bemanning på de inneklemte virkedagene. Det fører til et økt press på legevakten, forklarer overlege Bent Lindberg.

Blir prioritert

Sykepleierne og legene ved Hedmarken legevakt merker trøkket. Telefonen kimer oftere og venteværelset fylles opp. For noen som kommer til legevakten, med håp om rask konsultasjon og behandling, blir det lang ventetid.

– Utfordringen er at mange kommer til legevakta med et sett forventninger Når man har kommet hit så vil det bli gjort prioriteringer. En person som ringer hit blir møtt med en del spørsmål som gir grunnlag til at man prioriteres riktig. Og på legevakten vil alltid den som haster mest bli prioritert foran andre. Man har aldri «en time», snarere et oppmøtetidspunkt, forklarer Atle Rørbakk.

Han er ny daglig leder av Hedmarken Legevakt.

Rørbakk har jobbet med akuttmedisin i 26 år, men har de siste sju årene jobbet tre år i Helsedirektoratet og fire år i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, før han overtok ansvaret for legevaktordningen på Hedmarken.

– Noen får rød hastegrad, andre gule og de som det haster minst med, får grønn. Rød skal inn med en gang, gul skal inn innen en time mens grønn skal få hjelp innen 24 timer, sier Lindberg.

– Får du grønn status kan du oppleve å sitte på et par timer om venteværelset er fullt, sier Rørbakk.

Ta Paracet

Lindberg og Rørbakk har noen tips som letter hverdagen både for den som oppsøker legevakten og de som jobber der.

– Står du på fornybare resepter og medisiner, planlegg litt. Vær tidlig ute med å oppsøke fastlege og apotek slik at du ikke plutselig står uten medisiner i julen, sier Lindberg.

– Ring først legevakten framfor å møte opp. Sykepleierne våre har mye erfaring og kunnskap, og blir oftest enig med innringer om hva som er de beste tiltakene. Ofte holder det å ta to Paracet, drikke rikelig og bli hjemme og hvile. Men at man må ta ny kontakt dersom det blir forverring.

– Hva slags enkeltstående tiltak hos folk flest hadde hjulpet betraktelig på presset hos dere?

– At alle hadde kjøpt seg febertermometer. Mål feberen før du ringer, ta to Paracet og se om feberen går ned og du føler deg friskere. Det er et godt tegn på at det ikke er noe alvorlig. En frisk, voksen person tåler godt å gå igjennom influensa sammenlignet med en kronisk syk person eller en som er eldre.

– Og de som er i risikogruppen bør ta influensavaksine, skyter Rørbakk inn.

Vanlige misforståelser

Rørbakk sier det er viktig at folk må forstå hva legevakten er:

– Fastlegen skal brukes til de aller fleste henvendelser og alt som på dagtid. Legevakten er beredskap for de fire kommunene på Hedmarken; Hamar, Løten, Stange og Ringsaker, og tanken er at vi skal behandle de som trenger det mest.

– Mange misoppfatter og tror legevaken er en del av sykehuset i og med at vi leier lokaler i Hamar sykehus. Legevakten er kommunal, og vi har ikke tilgang på journaler, hverken fra sykehuset eller fastlegene, sier Lindberg.

– Til slutt: Hvordan skal vi holde oss friske denne julen?

– God håndhygiene, fysisk aktivitet og sunt kosthold, i tillegg til å unngå store mengder alkohol.