Sigurd Hole er kjent for sitt engasjement for natur og miljø, fra tematikk på album til CO2-vennlig turnering, og bestillingsverket Roraima er selvfølgelig intet unntak.

Tematikken i verket er mangefasettert samtidig som det har en klar rød tråd: menneskets forhold til naturen.

– Man kan vel si at dette har blitt et slags filosofisk fundament som jeg bygger mange av mine kunstneriske idéer ut fra. Det ble en unik opplevelse å skape nettopp dette verket i en verden som plutselig virket veldig utrygg og skremmende. Musikken og komponeringen ble et rom jeg kunne gå inn, en slags fantasiverden hvor jeg selv styrte narrativet og hvor jeg kunne fortape meg i lyden av regnskogen og på en måte som holdt pandemien litt på avstand, sier Sigurd Hole.

Lyden av utryddelse

For noen år siden så bassisten og komponisten en dokumentar om en av verdens eldste geologiske formasjoner, platåfjellet Monte Roraima lengst nord i Amazonas. Dokumentaren fascinerte og inspirerte ham til å lære mer om Yanomami-folket som bor i den delen av regnskogen, et område som er preget av illegal gruvedrift, avskoging og skogbranner. Både regnskogen og menneskene som bor i dette området er under stadig sterkere press. Da Hole fikk i oppdrag å lage et bestillingsverk for Oslo World, lot han det han hadde lært om Yanomamiene bli innfallsvinkelen. Han besøkte så den amerikanske lydbildeøkologen Bernie Krause, som har dokumentert naturlige lydbilder som står i fare for å forsvinne for godt i takt med tapet av biologisk mangfold, og dypdykket inn i lydopptakene fra regnskogen i Amazonas. Disse utrydningstruende lydene skulle bli en viktig del av bestillingsverket «Roraima».

– Musikken berører temaer som økologi, filosofi, klimakrise og tap av biologisk mangfold, med fokus på mennesket som del av naturen, sett i lys av urbefolkningers filosofi og levesett. I det vestlige tankesettet er mennesket elevert over resten av naturen. Dette menneskesynet har vært vesentlig for å kunne forsvare vår stadig økende dominans over og utnyttelse av naturen - spesielt siden den industrielle revolusjon. I urbefolkningers tankesett er derimot mennesket en likeverdig del av naturen, i utgangspunktet verken mer eller mindre verdt enn andre levende vesener, forteller Hole før han fortsetter:

– Det paradoksale i det hele er at når den vestlige verden omsider våkner opp til virkeligheten, og tar innover seg konsekvensene av sine handlinger, bør den i historiens lys med all tydelighet se sin egen mangel på klokskap. Urbefolkninger verden rundt har et langt mer bærekraftig forhold til naturen. Vi er alle er tilknyttet det store fellesskapet og må forstå at alle våre handlinger, store som små, vil ha konsekvenser for helheten. Vi har alle som bor på denne planeten en usikker fremtid i møte, uavhengig av om vi bor i Roraima eller i Oslo, forklarer bassisten.

Kontaktet kjent antropolog

Bestillingsverket og albumet har allerede fått oppmerksomhet på tvers av landegrensene. Den prisvinnende og verdenskjente antropologen og forfatteren Jason Hickel, kjent for forskning som fokuserer på global ulikhet og politisk økologi, var kraftig imponert over Holes verk og ønsket om å skape oppmerksomhet og debatt vedrørende regnskogens undergang og verdens overforbruk.

Begge de to har et brennende ønske om å sette søkelys på hvordan menneskeheten har kommet til et punkt hvor vi betrakter oss selv som noe utenfor naturen, og hvor våre egne behov trumfer behovene til alt annet liv på planeten. Slik ble det til at flere tekster av den anerkjente akademikeren Jason Hickel har blitt del av albumet «Roraima»:

– Jeg ble så motivert når jeg lese den siste boken til Jason Hickel at jeg tok kontakt med han. Han hadde stor sans for tematikken på mitt nye album, og var lett å be da jeg spurte om jeg kunne bruke noen tekstutdrag fra boken hans i albumets booklet. På denne måten blir «Roraima» ikke bare et musikkverk jeg er veldig stolt av, men også et møtested for både nye og gamle idéer omkring økologi og bærekraft; fra urbefolkningers filosofi til banebrytende ny tenkning som handler om forholdet mellom vår moderne økonomi og naturen. I Hickels arbeid fant jeg støtte til mine egne idéer og til det filosofiske bakteppet for både platen «Lys/Mørke»: og «Roraima». Jeg har selv lenge tenkt at vi trenger et nytt system, men ikke visst hva det kunne være. Tankene og idéene som Jason Hickel gjør rede for ga meg for første gang på lenge håp om at ting faktisk kan gå bra, avslutter Sigurd Hole.