Mange velger Mørkvedvegen for å slippe bompenger: – Føler meg ikke lenger trygg når jeg ferdes langs vegen her

ØKT TRAFIKK: Eli Mørkved Glorud, her sammen med treningspartner Arild Dahl, bor rett ved Mørkvedvegen og har registrert en betydelig økning i trafikk langs vegen etter at det ble satt om bompengeringer på E6 og gamle E6. Nå frykter hun for stygge ulykker langs vegen der mosjonister og tunge kjøretøy må slåss om plassen.

ØKT TRAFIKK: Eli Mørkved Glorud, her sammen med treningspartner Arild Dahl, bor rett ved Mørkvedvegen og har registrert en betydelig økning i trafikk langs vegen etter at det ble satt om bompengeringer på E6 og gamle E6. Nå frykter hun for stygge ulykker langs vegen der mosjonister og tunge kjøretøy må slåss om plassen.

Vegarbeid og innføring av bompenger på gamle E6 har medført en betydelig økning av trafikk på sidevegene i distriktet. Eli Mørkved Glorud bor rett ved Mørkvedvegen i Brumunddal og registrerer en markant oppsving i antall kjøretøyer på vegen. Nå håper hun at vedtaket om bompenger på gamle E6 reverseres før det skjer alvorlig ulykker i Mørkvedvegen.

DEL

(Ringsaker Blad) I takt med bygging av de nylig åpnede E6-traseen var det mange trafikanter som tilla seg endret kjøremønster for å slippe køa på E6. En av mulighetene fra Brumunddal var selvsagt gamle E6, men også turen om Furnesåsen via Mørkvedvegen. Etter at det ble bompenger på Bergshøgda på gamle E6, er det nå mange som bevisst unngår denne strekningen. Dette medfører en stor belastning på sidevegsnettet og dette bekymrer og irriterer beboere langs vegene som har fått økt trafikk.

-Ikke beregnet for slik trafikk

Mørkved Glorud bruker Mørkvedvegen mye til sykling og turer på rulleski, og dette har i det siste blitt langt mer risikosport enn hva som var tilfelle tidligere.

–Det har aldri vært slik trafikk her som nå og Mørkvedvegen er ikke beregnet for denne trafikken. Det er lange køer forbi her, for dette er jo en veg som mange vet om, sier hun.

Vegen, for dem som ikke kjenner til den, går opp fra Furnesvegen og forbi Tørudbakken. Det er relativ kvass stigning oppover der og på toppen er det en veldig krapp sving.

– På vinterstid kan vi sitte å se på biler som bare sklir ut i åkeren. I tillegg til at det er bratt og svingete her er det også dårlig plass. Vegen er også i dårlig stand og jeg føler meg ikke lenger trygg når jeg ferdes langs vegen her. Jeg frykter at det kan skje stygge ulykker om det ikke gjøres noe. Det er jo heller ikke alle bilister som er like flinke til å ta hensyn og det kjøres tidvis fort på deler av strekningen, sier hun.

Bomskudd med bompenger

Hun har derimot ingen vanskeligheter med å skjønne at lokale folk som daglig pendler sørover fra Brumunddal ikke ønsker å betale for å kjøre på en veg i slett forfatning som i tillegg alltid har vært gratis å kjøre på.

–Jeg kan ikke begripe at det går an å kreve penger for å kjøre på en så dårlig veg. Jeg synes synd på dem som belastes økonomisk for å kjøre på den vegen og jeg har full forståelse for dem som velger andre alternativer. Men det er Furnesvegen som bør være hovedvegen og jeg håper politikerne tenker langsiktig og klarer å snu vedtaket om ha bomring der. Når nye E6 ble åpnet med bomring burde det i det minste vært en overgangsperiode uten bomring på gamle E6 for å få trafikantene tilbake dit, sier hun.

Har politisk støtte

Debatten om bompenger på en såpass slitt veg som gamle E6 har rast lenge og Mørkved Glorud har i utgangspunktet støtte fra høyeste hold.

– Min tanke er at vi bør unngå bom på sideveg. Men vi har og sagt at om det må til for å få prosjekt på plass, og det har vært en forutsetning, så er det noe annet. Men som hovedregel er jeg enig, vi bør unngå bom på sideveg, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide til RB nylig.

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen er som majoriteten av politikere i kommunen klar motstander av bompenger på sidevegene.

– Vi har en stående avtale om at når Hareide får saken på bordet, skal han ta en prat med meg. Jeg har vært helt tydelig på at vi har et lokalt vedtak som sier noe annet enn fylkestinget. Og jeg mener vi har de beste argumentene for hvorfor det ikke bør være bom. Det ene handler om det tydelige lokale engasjementet, og det andre handler om at finansieringen er ivaretatt uten sidevegsbom. Det tredje er at vi ved å sette opp sidevegsbom skaper trafikksikkerhetsproblemer på veger som ikke tåler trafikk i den størrelsesorden det vil bli, sier Ihle Steen.

Artikkeltags