41-åringen kommer fra stillingen som assisterende rektor ved Vestad skole i Elverum. Hun har tidligere vært avdelingsleder ved Rena skole og lærer ved Rena skole og Åmot ungdomsskole.

Vigdal-Olsen er utdannet lærer og har i tillegg videreutdanning i ledelse og skolemiljø. Hun bor på Kirkeberget på Rena, men kommer opprinnelig fra Søbakken i Elverum. Hun er gift med økonomiansvarlig i Birken, Knut Vigdal-Olsen. Sammen har de barna Solveig (16) og Einar (14).

Tema hun brenner for

Da jobben som mobbeombud ble lyst ledig, var hun ikke i tvil om å søke.

– Dette er et tema jeg brenner for. Det er ekstremt viktig at barn og unge har det trygt og godt og blir ivaretatt med bakgrunn i hvem de er, sier Vigdal-Olsen.

Mobbeombudet skal bistå den som ønsker hjelp eller vegledning i en mobbesak fra barnehagen og gjennom grunnskolen.

– Vi er opptatt av mer enn den tradisjonelle mobbingen som er lettere å avdekke. Vi ønsker også å fange opp de a som også opplever krenking og utestenging. Forskning viser at altfor mange barn og unge opplever utrygghet og ikke blir en del av fellesskapet. Opplevelsene fra oppveksten kan sette varige spor og forme deg for resten av livet.

Barnets opplevelse viktigst

Både barnehage og skole har et felles ansvar for å avdekke krenking, avvisning og mobbing.

– I det nye lovverket er barnets opplevelse det viktigste. Barn og unge kan ha ulik tålegrense og oppleve situasjoner ulikt. Men det er den enkelte som har definisjon på egne følelser og opplevelser. Alle barn og unge skal oppleve å tilhøre et fellesskap.

– Hva er mobbeombudets viktigste oppgaver?

– Vi skal støtte og veilede barn, elever og foresatte i mobbesaker. Vi skal iverksette tiltak for å stoppe mobbing. Og jeg håper at vi kan bli enda dyktigere til å forebygge. Vi skal skape dialog og oppfølging, også etter at saker er håndtert. Vi skal bidra med hjelp og kunnskaper til foreldre/foresatte, barnehage og skole.

– Hvordan kan to ansatte hos mobbeombudet dekke over hele Innlandet med alle barnehagene og skolene?

– Mye av informasjonen kan skje på nettet, men vi vil også være mobile når det trengs.

Taushetsplikt

– Hvem kan kontakte mobbeombudet?

– Alle som ønsker hjelp eller veiledning. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet skal tale barnas og elevenes sak. Og vi har taushetsplikt, understreker Marianne Vigdal Olsen.

Etter en prøveordning er det nå vedtatt å ha mobbeombud i hvert fylke for å ivareta barnets rett til et trygt og godt skolemiljø.

Det nye mobbeombudet for Innlandet vil pendle fra Rena til jobben i Hamar.