– I den offentlige debatten blir det ofte fremstilt som om likestillingspolitikk er kvinners kamp mot menn, men på mange samfunnsområder har også menn likestillingsutfordringer, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB tidligere i år.

– Denne regjeringen er opptatt av å få fart på likestillingspolitikken generelt – og er opptatt av å løfte områdene der menn har utfordringer, sier hun.

Vil ha lokale innspill

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn. Nå ønsker regjeringen innspill til hvilke temaer mannsutvalget bør fokusere på, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget. I den anledning arrangeres det fire regionale innspillsmøter i Norge med Likestillingssenteret i de respektive byene som vert.

– Her kan hvem som helst komme og holde innlegg om ønskelig. Det er ønskelig å høre fra lokale menn hvordan det er være mann i vår region, sier Mona Renolen og Frøydis Sund ved Likestillingssenteret i Hamar.

Viktige temaer som regjeringen tenker å be utvalget konsentrere seg om kan være: familie, utdanning, fritid, arbeid, helse, vold, seksuell trakassering, negativ sosial kontroll, skeives levekår og integrering.

Leif Edward Ottesen Kennair, professor i psykologi ved NTNU, er enig i at det er behov for et mannsutvalg. Han mener at menns og kvinners problemer ikke skal settes opp mot hverandre, men utredes hver for seg.

– Menn har en splittet rolle i samfunnet. De befinner seg helt i toppsjiktet og helt på bunnen: De tjener mest og faller helt utenfor, sier han til forskning.no.

Han peker på det faktum at menn begår forbrytelser og soner lange fengselsstraffer, har tunge rusproblemer og tar oftere selvmord. Videre sier han at menn i større grad har risikoyrker som gjør at de dør tidligere, og at det er på tide å snakke om likestilling for menn på områdene hvor det virkelig trengs.

Applauderer initiativet

Likestillingssenteret har jobbet med mannsperspektivet i mange år og ønsker et mannsutvalg velkommen.

– Likestillingssenteret applauderer at regjeringen setter ned et mannsutvalg. Å få menns erfaringer sterkere inn i likestillingsdebatten er viktig for menn, men også for å løfte hele likestillingsfeltet. Økt handlingsrom og likestilling for menn, gir økt likestilling for alle kjønn, sier Reholen.

De er glade for å ha en rolle i dette prosjektet og er tydelige på at likestilling ikke er en kamp mellom kjønn som går på bekostning av noen.

– Å jobbe for kjønnslikestilling er ikke en kamp der enten kvinner eller menn er vinnere eller tapere. For å komme videre med likestilling trenger vi å komme bort fra tenkningen om en kjønnskamp, og få mer bevissthet om hvordan normer for kjønn begrenser menneskers liv. Samtidig trenger vi spesifikk kunnskap om ulike kjønns utfordringer. Som fagmiljø på likestillingsfeltet ser vi at det er viktig med mer kunnskap og bevissthet om hvordan maskulinitetsnormer begrenser menn og gutter. For å komme videre trenger vi et nytt og mer nyansert blikk på hvem menn er, og hvilke utfordringer menn står overfor. Her vil mannsutvalget få en viktig jobb. For vi kommer ikke i mål med likestillingen om ikke alle involveres. Derfor vil vi nå ha flere menn på banen, sier Sund og Reholen.

De håper at innspillsmøtene bærer frukter i form av at det lages et mandat rimelig fort, og at et utvalg er klart allerede før sommeren. Da vil det kunne bli igangsatt prosjekter som på sikt kan lede til gode og inkluderende tiltak.