– Nå har vi åpnet Norges største og mest bærekraftige prefab-anlegg, sier administrerende direktør i Optimera, Endre Fløystad og direktør for byggsystemer, Stene Bergsløkken.

Venter stor vekst

Politikere, byggmestere, husbyggere, entreprenører og leverandører fikk være til stede da prefab-anlegget i Narmovegen offisielt ble åpnet tirsdag.

Tidligere laget Spenncon betongelementer her. Nå brukes hallen til prefabrikkerte byggeløsninger. Det vil si fabrikkproduksjon av vegger, takstoler og konstruksjonspakker i tre.

– Her var det hullete og fælt da jeg gikk her høsten for et år tilbake Men bygget var imponerende, der det strekker seg 250 meter i lengden, er 21 meter bredt og med hele ni meter opp til taket. Perfekt. Her kunne vi skape et moderne prefabanlegg på 8.300 kvadratmeter, 45 mål, erindrer Bergsløkken.

Optimera har brukt et år på prosjektet og investert rundt 100 millioner kroner i fabrikken, bygg og maskiner, og laget en elementhall og en takstolhall.

Investeringen vil trolig skape 70–80 nye arbeidsplasser i Innlandet.

– Vi starter opp med en 50 ansatte og en omsetning på rundt 100 millioner kroner. Men i løpet av to til tre år så skal fabrikken omsette for 250–300 millioner kroner. Det mener vi absolutt at vi skal klare. Etterspørselen etter elementer er i voldsom vekst. Dette er måten stadig flere bygger på, sier Fløystad.

– Hva er fordelen med denne byggemåten?

– Å kunne stå under tak og jobbe i varme er ikke bare en ny hverdag for håndverkerne, det gjør også at man slipper fuktighet. Og det blir en mye større nøyaktighet. Alt er plant, rett og vinklet, slik at det blir en større kvalitet enn når man bygger ute på byggeplassen.

– Samtidig reduserer man byggetiden betraktelig ved å bruke elementer. Også er det mye enklere i forhold til byggeplasslogistikk, for her kommer man bare med elementer som heises på plass. Tettere bygg, mye raskere.

– Og med precut kan man i prinsippet arkitekttegne hus, og bare overføre tegningene digitalt hit til Ingeberg. Så vil hver planke til bygget bli kuttet nøyaktig før alt settes sammen på byggeplass. Mye raskere byggetid og mye mindre avfall ved kapp, sier Fløystad.

Kappet går til Eidsiva som sørger for varmtvann og energi i fabrikken. Under gulvet ligger 17 kilometer med vannrør som varmer opp fabrikklokalene.

– Dette blir vårt signalanlegg, erklærer Fløystad.

– Hva er bygget store forse?

– Flyten i produksjonen, størrelsen, utearealet og nærheten til E6 og nærheten til markedet, sier Bergsløkken, og legger til:

– For Hamar-distriktet og Innlandet må det være en bra dag at vi åpner.

– Ja, hvorfor satset dere på Ingeberg og Hamar-området?

– Skal en finne god kompetanse i forhold til det vi driver med, så er det en fordel å ligge utenfor bykjernen i Oslo. Både når det gjelder å finne lokasjoner som er store nok og tilgangen på arbeidskraft. Der er Hamar-regionen et godt sted å være, sier Fløystad.

– Ikke maken

Ordfører Einar Busterud klarte ikke å skjule sin entusiasme for det som nå har skjedd på Ingeberg:

– Dette er en kjempedag for en vangsokning. Jeg sykler over dette området flere ganger i året, og jeg har hatt flere møter og bekymringer rundt hva i alle dager man skulle bruke dette anlegget til. På en måte har det jo stått her og forfalt. Men, det er jo en industrihall det ikke finnes maken til herover. Nå har den heldigvis fått nytt liv.

– Hva tenker du om de som flytter inn og skaper liv i hallen, da?

– Det går fra betong til tre, som er helt riktig i forhold til de miljøutfordringene vi står oppe i. Og det skaper produksjonsarbeidsplasser i Hamar. Hamar har vært «plaget» med at det blir for mye administrative og tjenesteytende næringer, og at produksjon har flyttet andre steder.

– Derfor er dette bra, på veldig mange måter.