– Her er oppdragsbrevet fra samferdselsminister Knut Arild Hareide og Regjeringen til Jernbanedirektoratet, om at arbeidet med Intercity skal igang igjen, sier Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen.

Med seg på perrongen på Hamar stasjon har han partifelle Truls Gihlemoen, varaordfører Knut Fangberget og Magnus Østeraas fra Høyre, Stig Vaagan fra Venstre, Charlotte Veland Hoven og Line Mette Teigland fra Kristelig Folkeparti.

Ble jernbaneforkjemper

Intercity-utbyggingen ble stoppet i vår. Johnsen kastet seg inn i kampen om å få startet arbeidet igjen ved å samle stortingsgruppen til Fremskrittspartiet:

– Vi har ikke tradisjonelt vært et jernbaneparti. Historisk har vi brydd oss mer om vei. Men vi har forandret oss, sier Johnsen og smiler.

– Her på Hedmarken og Stange er det billig å bygge og dette var jo et prosjekt som gikk på skinner.

Så ble det stopp i vår.

Johnsen startet lobbyvirksomhet og sørget for at det ble avtale mellom regjeringen og Fremskrittspartiet om å bevilge 55 millioner kroner til Kleverud-Sørli-strekningen i 2020.

Dermed blir det ny oppstart av byggingen.

– Dette er jo fenomenale nyheter. Nå får vi spor fram til Åkersvika i 2027. Hamar vil få en helt ny status når vi får opptil fire avganger i timen i "prime time", og halvtimesavganger ellers. Og med en reisetid på under timen til Oslo, og en halvtime til Gardermoen, blir vi veldig nære det som skjer. Og det blir selvsagt lettere å pendle til og fra hovedstanden, sier Fangbeget.

– Jeg må legge inn skryt av Tor Andres innsats. Det var hans engasjement som er grunnen til at vi har fått til dette. Han fortjener ros, sier Fangberget.

– Vi Venstre er kjempefornøyde og er veldig glade for det initiativet som Tor Andre og Fremskrittspartiet tok. Det var ikke noen vanskelig sak å "tape" i forhandlingene for oss, sier Vaagan og smiler.

– Og en beskjed til de negative stemmene som sier at "dette blir ikke noe av".

– Kjempeviktig at dette skjer nå sånn at vi ikke får flere forsinkelser i arbeidet med å få Intercity helt fram til Lillehammer, sier Hoven fra Kristelig Folkeparti.

– Men en ny utsettelse hadde vært helt ødeleggende for troverdigheten til Regjeringen og til Bane NOR forhold til entreprenører og leverandører, sier Johnsen.

Kort forsinkelse

Man regner at det mangler cirka 15 milliarder kroner for å fullføre prosjektet.

– Kan det komme flere forsinkelser?

– Absolutt ikke. Jeg stoler på mine kolleger, for de vil sitte på folkene i Regjeringen og forklare at vi tåler ikke en runde til. Og jeg tror at Regjeringen har lært og forstått at det var uklokt å stoppe utbyggingen, sier Johnsen.

– En viktig presisering: Noen tror at det blir et års forsinkelse. Det blir heldigvis ikke det. Vi har bare tapt tre måneder.

– I stedet for at man starter opp i slutten av 2020 så begynner byggingen i starten av 2021.

– Ikke noe dramatikk.